1,7 miljard mensen wereldwijd zijn besmet met de tbc-bacterie.

Missie & Visie

In navolging van Damiaan willen we wereldwijd een verschil maken in de strijd tegen armoedeziektes zoals lepra en tuberculose. En dat via gerichte medische acties en de sociale herintegratie van zieken in het zuiden. Hiervoor sensibiliseren we mensen in het noorden en zetten we inzamelacties op via geëngageerde medewerkers en vrijwilligers.

Zet een punt achter lepra.

Hoe? Door mee geschiedenis te schrijven. Koop of verkoop tijdens het campagneweekend van 25, 26 en 27 januari onze stiften. Of doe een gift op BE05 0000 0000 7575. En schrijf lepra en haar stigma's eindelijk de geschiedenisboeken in.

Jouw giften

Tijdens het campagneweekend van 27, 28 en 29 januari 2017 trokken duizenden mensen de straat op. Aan warenhuizen, van deur tot deur: overal verkochten ze onze stiften. 1 pakje kost 6 euro. Met 7 verkochte pakjes redden we 1 mensenleven. Want met elke 40 euro kunnen we 1 lepra- of tbc-patiënt genezen. Duizenden malen 40 euro per campagnejaar ... daarmee maken we het verschil tussen dood en leven.