Geschiedenis

Geschiedenis

Damiaanactie heeft al een lange weg afgelegd. Van de allereerste Wereldlepradag en de oprichting van onze organisatie, tot de 1200 medewerkers die zich vandaag inspannen voor de organisatie en de vele behandelde en genezen patiënten. Even terugblikken:

Tijdslijn

1954 | Wereldlepradag
Raoul Follereau, de advocaat van de leprapatiënten in de twintigste eeuw, roept de eerste Wereldlepradag in het leven. Vanaf nu vindt die ieder jaar plaats op de laatste zondag van januari. Ondertussen wordt de dag al in meer dan 150 landen gevierd, ook in België.

1964 | Damiaanactie is geboren
Verschillende organisaties zamelen in België afzonderlijk geld in voor leprapatiënten. Niet zo effectief, bedenken ze zich, daarom slaan ze in 1964 de handen in elkaar. Samen staan ze sterker tegen lepra. Damiaanactie is geboren, of het voormalige ‘Damiaanaktie – Les Amis du Père Damien’.

1966 | ILEP
Onder impuls van Damiaanactie wordt de Internationale Federatie voor Leprabestrijding – kortweg ILEP – opgericht, de internationale koepel van lepra-organisaties. Vandaag telt de ILEP 14 organisaties. Samen verzorgen ze de helft van alle leprapatiënten in de wereld.
Einde jaren 70 | Tuberculose
Leprawerkers in Congo constateren een grote nood aan tbc-bestrijding. Tbc vertoont veel overeenkomsten met lepra op het vlak van bacteriën, geneesmiddelen en behandeling. De ziektes zijn ook beide te genezen als je er snel bij bent. Om haar middelen nog efficiënter in te zetten start Damiaanactie met gecombineerde projecten. De eerste vlinder verschijnt in het logo van ‘Damiaanaktie’.

1980 | Gespecialiseerd én op lange termijn
Damiaanactie richt al haar middelen op de bestrijding van lepra en tbc, en dit binnen specifieke projectgebieden. Op wetenschappelijk vlak werkt Damiaanactie mee aan de ontwikkeling van nieuwe opsporingstechnieken én aan de verbetering van de behandelingsmethodes.

1981 | Koning Boudewijn
De voormalige koning van België spreekt bemoedigende woorden tot een leprapatiënt tijdens zijn bezoek aan een lepraproject in Jalchatra (Bangladesh). Samen met Koningin Fabiola, erevoorzitster van ‘Damiaanaktie’ vanaf 1965, bezoekt hij regelmatig lepraprojecten in India en Bangladesh.

Jaren 1990 | Werking met lokaal personeel
Ontwikkelingslanden hebben steeds meer bekwaam medisch personeel. Daarom zendt Damiaanactie nog weinig Belgische medewerkers uit. We concentreren ons op een goede omkadering van lokale mensen. Uiteraard met de nodige werkingsmiddelen.

1994 | Leishmaniasis
Damiaanactie bestrijdt vanaf nu ook een derde ziekte: leishmaniasis. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bloedparasiet, de leishmania. Eén van de drie varianten van de ziekte, cutane leishmaniasis, heeft gelijkaardige symptomen als die van lepra. We gaan voortaan ook in Nicaragua aan de slag.

2010 | Prinses Astrid
Prinses Astrid wordt erevoorzitster van Damiaanactie, en treedt daarmee in de voetsporen van koningin Fabiola. Ze neemt de rol met veel overgave op. Het Belgisch koningshuis heeft altijd een grote affiniteit gehad met onze organisatie.

2014 | Damiaanactie verjaart
Een speciaal campagnejaar voor Damiaanactie. De organisatie wordt 50 jaar! Mensen genezen van lepra en tbc, zodat ook zij hun volgende verjaardag kunnen beleven en een beter leven krijgen. Dat is het allermooiste cadeau. Damiaanactie kiest vandaag al meer dan vijftig jaar voor dit geschenk. En dat willen we blijven doen.

2015 | Werkterrein België
Damiaanactie begint ook in België te werken. Ook hier leven mensen met tbc. Samen met koepelorganisatie BELTA werken wij aan een behandelingsproject voor dakloze tuberculosepatiënten. Het is niet altijd evident om mensen in deze omstandigheden te behandelen. Damiaanactie zorgt voor onderdak voor hen in Brussel. Iedereen heeft recht op gezondheid.

Vandaag | Werken aan morgen
Damiaanactie is een niet-gouvernementele organisatie: onafhankelijk, apolitiek en pluralistisch, met meer dan 1200 medewerkers wereldwijd. De 3 armoedeziektes waartegen wij strijden stigmatiseren en maken heel wat slachtoffers. Maar deze ziektes zijn geneesbaar. Via gerichte acties in het Zuiden en het Noorden gaat Damiaanactie aan de slag. We blijven ons inzetten om ook de meest kwetsbaren in de samenleving te helpen.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten