Inspiratie

Inspiratie

Wij dagen onszelf keer op keer uit om met een frisse blik naar onze organisatie en werking te kijken, maar we verliezen onze roots niet uit het oog. Het humanitair en sociaal werk van de volgende pioniers is tot vandaag een belangrijke inspiratiebron.

Damiaan

Damiaan was een Belgische pater en missionaris, geboren en getogen in Tremelo. Hij vertrok in 1873 naar het melaatseneiland Molokaï waar hij de verwilderde gemeenschap voor de leprapatiënten wilde heropbouwen. Hij legde wegen aan, bouwde klinieken, scholen, huizen en kerken, en vervulde de rol van dokter, verpleger, begrafenisondernemer en timmerman. Hij kreeg uiteindelijk zelf lepra en stierf op 49-jarige leeftijd.

Lees hier meer over Damiaan

Raoul Follereau

De Franse schrijver, journalist en advocaat, Raoul Follereau, is de oprichter van Wereldlepradag en de stichting Raoul Follereau. Deze organisatie bevordert de strijd tegen lepra en armoede en zet in op toegang tot onderwijs voor iedereen. Hij zette zich tijdens zijn leven in voor leprapatiënten overal ter wereld. Hij was hun woordvoerder en gaf duizenden conferenties om geld in te zamelen. Met dit geld bouwde hij een leprakolonie in Ivoorkust.

Lees meer over Raoul Follereau>

Dr. Frans Hemerijckx

De Vlaamse Frans Hemerijckx was een arts gespecialiseerd in lepra, en wordt gezien als de grondlegger van de moderne leprabestrijding. Hij was tegen het isoleren van leprapatiënten omdat dit het stigmatiseren in de hand helpt. Bovendien kregen de leprapatiënten hier volgens hem niet de juiste zorgen. Hij richtte ‘klinieken onder de bomen op’, waarbij welzijnswerkers tot bij de leprapatiënt zelf gaan en niet omgekeerd. Dit principe wordt vandaag nog steeds wereldwijd toegepast.

Lees meer over Frans Hemerijclx>

Dr. Claire Vellut

Claire Vellut, een Belgische leproloog uit Antwerpen, werd in 1954 door dr. Frans Hemerijckx uitgenodigd om naar India te komen om mee het project ‘klinieken onder de bomen’ op te zetten. In 1992 richtte dr. Claire Vellut, zelf lid van Damiaanactie sinds lange tijd, Damien Foundation Trust India op. De Indische afdeling van de organisatie. In 2013 stierf ze op 87-jarige leeftijd. Ze zou meer dan 31.000 patiënten behandeld hebben gedurende haar tijd in Polambakkam, India.

Kom hier meer te weten over Claire Vellut

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten