Missie en visie

Missie en visie

Onze visie?

Simpel. Een toekomst vrij van lepra en tuberculose.

Onze missie?

Een verschil betekenen in de strijd tegen lepra, tbc en andere verwaarloosde armoedeziekten.

Hoe willen we dit bereiken?

 • Door kwalitatieve gezondheidszorg mogelijk te maken aan de hand van opleidingen, onderzoek, actieve opsporing van patiënten en gerichte medische acties.
 • Door de re-integratie te vergemakkelijken van personen die getroffen zijn door lepra of tbc.
 • Door de bevolking te informeren en sensibiliseren over de medische en sociale aspecten van lepra en tbc.
 • Door de juiste middelen te verwerven om ons doel te bereiken.

internationale visie

Onze missie is in lijn met de huidige internationale visie over ontwikkeling, zoals beschreven staat in verschillende globale strategieën:

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, waarvan de voor ons meest relevante:

 • Een goede gezondheid verzekeren en welzijn promoten voor alle leeftijden.
 • Vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen.
 • Het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren.

De Global End TB Strategy met volgende 3 pijlers:

 • Patiënten het middelpunt van de dienstverlening maken door geïntegreerde zorg en preventie waarbij de patiënt centraal staat.
 • Een intense betrokkenheid bevorderen tussen overheid, gemeenten en privé stakeholders door een gewaagd beleid en ondersteunende systemen.
 • Het traject van de epidemie doorbreken en globale targets halen door intensieve research en innovatie.

De Global Leprosy Strategy met haar 3 pijlers:

 • Versterk ownership, coördinatie en partnerschappen van overheden
 • Lepra en al haar complicaties elimineren
 • Discriminatie tegengaan en inclusie promoten

Patiënten centraal

Door patiënten centraal te stellen in onze aanpak onderschrijven wij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en andere globale strategieën. Deze doelen en strategieën versterken onze waarden die als doel hebben alle mensen met lepra, tbc en leishmaniasis dezelfde toegang tot kwaliteitsvolle diagnose, behandeling, zorg en preventie te geven, zonder hiervoor catastrofale uitgaven te moeten doen of aan sociale repercussies te moeten lijden.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten