Onze waarden

Onze waarden

De duizenden medewerkers, hier en in de projectlanden. De lokale teams die zich dagelijks inzetten voor patiënten overal ter wereld. De ontelbare vrijwilligers, sympathisanten en donateurs. Jij en ik. Iedereen schaart zich achter de waarden van Damiaanactie.

Welke waarden zijn dat?

Pluralisme

Wij staan als organisatie open voor iedereen, en wijzen elke vorm van discriminatie af. Wij verzorgen elke patiënt die onze hulp nodig heeft ongeacht geslacht; leeftijd; religie; nationaliteit; taal; huidskleur; sociale achtergrond; cultuur en filosofische, seksuele of politieke achtergrond.

Onafhankelijkheid

Wij bepalen helemaal onafhankelijk en autonoom onze prioriteiten, geïnspireerd door onze eigen visie en zonder religieuze of politieke inmenging. Onze financiële onafhankelijkheid kunnen we verzekeren doordat wij onze inkomsten vergaren uit diverse bronnen. Bovendien bepalen we onze strategie en activiteiten in overleg met lokale partners en volgens internationaal aanvaarde standaarden.

Integriteit

Damiaanactie staat voor solidariteit, open dialoog, sociale rechtvaardigheid en respect voor diversiteit. Bovendien geven we prioriteit aan de meest behoeftigen, en stellen we het recht van patiënten op privacy, autonomie en informatie met respect voor menselijke waardigheid centraal. Onze organisatie biedt kwaliteitsvolle diensten aan die op medisch en sociaal vlak beantwoorden aan de strengste ethische regels. Bovendien hanteren wij ook strenge ethische normen op het gebied van management, communicatie en fondsenwerving.

Verantwoording

Wij leggen verantwoording af bij patiënten, schenkers, partners en medewerkers wereldwijd. Bovendien laten we onze werking en ons financieel beheer op transparante wijze extern evalueren en communiceren we geregeld en open over behaalde resultaten.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten