Wie is Damiaanactie: de 5 w's

Wie is Damiaanactie: de 5 w's

Iedereen kent Damiaanactie wel van de bekende stiften. Maar wie zijn wij precies? En nog belangrijker: wat doen wij? Het wie, wat, waar, wanneer en waarom van de organisatie.

Wie

In de jaren 60 telde ons land verschillende Belgische verenigingen die geld inzamelden voor leprapatiënten. Met de gedachte ‘samen staan we sterker’ in het achterhoofd bundelden ze hun krachten in 1964 en werkten ze voortaan onder één naam: Damiaanactie/Action Damien. Of het voormalige Damiaanaktie/Les amis du Père Damien. Ondertussen telt de organisatie meer dan 1200 medewerkers wereldwijd. Zij zetten zich in voor lepra-, tbc- en leishmaniasispatiënten in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. En in ons eigen land? Daar bestrijden we samen met BELTA tuberculose bij daklozen.

Onze medewerkers
Wij werken steeds binnen nationale programma’s van een projectland. Dit doen we samen met lokale teams. Waarom? Zij beheersen de taal, kennen de lokale gebruiken, winnen sneller het vertrouwen van de patiënten en blijven langer ter plekke dan onze eigen mensen. Zij zijn zo technisch en financieel in staat de werking door te zetten wanneer wij weg zijn. Zo kunnen we onze hulp verankeren in dat land.

Kortom: Damiaanactie is een Belgische, pluralistische, onafhankelijke en apolitieke ngo die strijdt tegen lepra, tuberculose en leishmaniasis. We gaan wereldwijd aan de slag, werken binnen nationale programma’s en met lokale teams.

Wat

Onze missie?
Een toekomst vrij van lepra, tuberculose en leishmaniasis.

Hoe willen we dit bereiken?
Door een gerichte aanpak in 6 domeinen:

 1. Medische hulp
  We geven technische en financiële steun aan overheden, lokale ngo’s of door ons beheerde projecten; voorzien in opleidingen van personeel; stellen diagnoses; starten behandelingen op en zorgen voor de opvolging ervan; verzorgen wonden en verdelen medicijnen en labomateriaal. Voor lepra voeren we herstellende chirurgie uit, bijvoorbeeld bij een soepele klauwhand, en septische chirurgie wanneer een ledemaat geamputeerd moet worden.

 2. Actieve opsporing
  Wanneer een patiënt met tbc of lepra gediagnosticeerd is screenen we diens omgeving op zoek naar eventuele andere patiënten. We testen familieleden en naasten en zorgen ervoor dat iedereen de nodige behandeling krijgt. Kinderen onder de 5 jaar die met een tbc-patiënt nauw in contact zijn geweest, en hiv-patiënten, starten automatisch een preventieve behandeling.

 3. Sociaal-economische hulp
  De symptomen van patiënten zorgen er vaak voor dat de omgeving al snel op de hoogte is van hun toestand. Zeker bij handicaps en ruikende voetzweren. Ze worden gestigmatiseerd en uitgesloten uit de maatschappij, en verliezen daardoor dikwijls hun baan en inkomen. Wij helpen een deel van deze patiënten via onze ‘Care after cure’-projecten. Zo kunnen zij voorzien in hun eigen behoeften en in die van hun familie. Wij financieren microprojecten, voorzien hen van materiaal om zelf een handeltje op te starten of helpen kinderen weer naar school te gaan.

 4. Sensibiliseren & informeren
  Om stigmatisering tegen te gaan, maar ook om mensen te informeren, organiseren onze medewerkers regelmatig infosessies. Ze leren kwetsbare doelgroepen de ziektes te herkennen, en vertellen hoe ze ermee om kunnen gaan. Deze medewerkers en vrijwilligers zijn vaak ook opgeleid om alvast een eerste screening te kunnen doen. Zo worden mensen met symptomen naar de juiste diensten doorverwezen.

 5. Wetenschappelijk onderzoek
  Om lepra, tbc en leishmaniasis te bestrijden hebben we niet alleen competente mensen nodig. Maar ook middelen en technieken voor de diagnose en behandeling. We zetten daarom sterk in op operationeel onderzoek, maar financieren ook internationale studies.

 6. Technische hulp
  In landen waar wij niet (meer) actief zijn, bieden wij op aanvraag soms technische hulp aan overheden en nationale structuren. Zo kunnen zij de ziektes zo goed mogelijk blijven bestrijden.

Kortom: Damiaanactie strijdt tegen deze 3 armoedeziektes aan de hand van gerichte medische acties op lange termijn. Onze aanpak bestaat uit 6 domeinen:
- medische hulp
- actieve opsporing
- sociaal-economische hulp
- sensibiliseringsacties
- wetenschappelijk onderzoek
- technische hulp

Waar

We zijn vandaag actief in 16 projectlanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar ook in België.
Kom hier meer te weten over onze projectlanden.

België
Ook in eigen land gaan we aan de slag. Daar informeren en sensibiliseren we de bevolking over deze infectieziektes. Maar we zetten ook sensibiliseringsacties op via ons nationaal netwerk van trouwe medewerkers en vrijwilligers. Zij staan ook in voor de fondsenwerving van onze organisatie en wij ondersteunen hen met materiaal, coaching, bijeenkomsten,… .

Brussel: dakloze tbc-patiënten
We werken sinds juni 2015 in de regio Brussel samen met BELTA, de Belgische tuberculose koepelorganisatie (Fares-VRGT), in de strijd tegen tbc. Onze focus? Dakloze tuberculosepatiënten. Hoe helpen we hen? Door een slaapplaats te financieren gedurende hun behandeling. Door sociale cheques uit te delen waarmee ze eten kunnen kopen. En door tickets voor het openbaar vervoer te geven aan de patiënten. Zo kunnen zij zich zelfstandig naar het ziekenhuis begeven om medicijnen te ontvangen.

Kortom: Damiaanactie is aan de slag in 16 projectlanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ook in België zijn we actief. We doen hier aan fondsenwerving en sensibilisering, en helpen dakloze tbc-patiënten in Brussel.

Waarom

Lepra, tuberculose en leishmaniasis zijn drie infectieziektes die vooral de armste, meest kwetsbare bevolkingsgroepen treffen. De kans op genezing bij deze ziektes is erg groot, maar enkel als je de juiste behandeling tijdig krijgt. Zo verklein je ook het risico op blijvende gevolgen van de ziektes.

Voor mensen waarvoor toegang tot gezondheidszorg geen alledaags gegeven is, is een kwaliteitsvolle behandeling niet vanzelfsprekend. Daarom vallen er nog veel te veel dodelijke of verminkte slachtoffers.

Wij sporen deze mensen op, behandelen hen en zorgen ervoor dat zij hun leven weer op een waardige manier kunnen opnemen. Waarom? Omdat iedereen recht heeft op gezondheidszorg en een kwaliteitsvol leven.

Leer hier meer bij over de gevaren van én oplossingen voor:
lepra
tbc
leishmaniasis

Kortom: Lepra, tbc en leishmaniasis zijn armoedeziektes die te genezen zijn als je jezelf behandelt. Maar patiënten hebben dikwijls de middelen niet zichzelf te verzorgen. Damiaanactie wil deze kwetsbare bevolkingsgroepen een kans geven.

Wanneer

Damiaanactie komt pas tussenbeide in een land wanneer de lokale autoriteiten daarom vragen. Zij weten precies waar en wanneer zij hulp nodig hebben. Na overleg begint onze interactie. Hoelang we blijven en wat we precies in een projectland doen hangt van land tot land af.

Wanneer wij er zeker van zijn dat de lokale teams voldoende kennis, ervaring en financiële middelen hebben om de ziektes zelf aan te pakken in een land, en een blijvende impact gegarandeerd is, trekken we ons terug. Soms blijven we wel nog technische of financiële steun bieden, maar dat hangt van project tot project af.

Landen waar we actief zijn sinds de oprichting van Damiaanactie:
- DR Congo, India, Rwanda en Burundi

Nieuwste projecten:
- België (2015)
- Bolivia en Nepal (2016)
- Senegal (2017)

Recent afgesloten projecten:
- China (2015)
- Laos (2016)

Krijg hier een volledig overzicht van de projectlanden van Damiaanactie.

Kortom: Damiaanactie komt pas tussenbeide in een land wanneer de lokale autoriteiten dat wensen. Is het land na een tijdje in staat dezelfde kwaliteitsvolle hulp te bieden aan patiënten? Dan eindigen we ons project in dat land.

Op deze pagina: 

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten