Bouwkampers

De bouwkampen stoppen, maar wij kijken met open blik naar de toekomst

Sinds vele jaren organiseert Damiaanactie bouwkampen. Alhoewel het mooie werk in het verleden en het grote engagement van de deelnemers buiten kijf staan, leefde er niettemin reeds geruime tijd in brede kringen het gevoel dat er met de jaren sleet op de huidige formule was gekomen. Bouwkampen organiseren werd toch steeds moeilijker. Ook de inkomsten kalfden af.

Afgelopen september boog een multidisciplinaire werkgroep van stafmedewerkers en vrijwilligers zich daarom over dit vraagstuk en maakte een stand van zaken op a.d.h.v. enquêtes onder bouwkampers en de bouwkampcomités, de scholen en de projectlanden. Ook werd via internet-analyses gekeken wat er gebeurt in de ons omringende landen en bij andere Belgische organisaties.

Als uitkomst van dit alles werd door de directie in mei besloten om definitief te stoppen met de bouwkampen zoals we die tot vandaag kenden.

Recent heeft Damiaanactie een langetermijnvisie ontwikkeld en een strategisch tienjarenplan (2018-2027) opgesteld. Alles wat we als organisatie doen ontvouwt zich binnen de doelstellingen en contouren van dit plan. Het spreekt voor zich dat ook al onze activiteiten op het gebied van communicatie, sensibilisering en fondsenwerving (waaronder o.a. initiatieven als de bouwkampen) zich aan dit strategisch kader spiegelen.

Ondanks de verdiensten in het verleden, moeten we vandaag durven erkennen dat de bouwkampen onvoldoende passen in deze langetermijnstrategie. Vele andere organisaties met vrijwilligersprojecten zien zich voor gelijkaardige uitdagingen gesteld, maar een pasklaar antwoord voor de toekomst ontbreekt vaak. Onze organisatie moet zichzelf daarom een stukje heruitvinden en herpositioneren, en nieuwe maatschappelijke trends oppikken om zo weer koploper te worden in al deze zaken, zoals we dat zo vaak deden in het verleden. Dat vraagt een open blik, nieuwsgierigheid en moed, maar het verleden bewijst dat Damiaanactie hier steeds meer dan toe in staat is geweest.

Wij danken de deelnemers van de bouwkampen en houden de deur breed open voor alternatieven die zich in de toekomst aandienen.