Bankdeposito's

Bankdeposito's

Zoals vorig jaar, kunnen we vanuit Damiaanactie een gratis alternatief bieden voor de vrijwilligers die in het verleden geconfronteerd werden met kosten die de banken aanrekenden bij het deponeren van cash geld n.a.v. stiftenverkoop.

Het ingezamelde geld n.a.v. de verkoop van stiften (alsook n.a.v. om het even welke actie op touw gezet ten voordele van Damiaanactie) kan gedeponeerd worden in elk agentschap KBC, CBC, of KBC BRUSSELS. Hiervoor stuur je zo snel mogelijk 2 documenten op naar Damiaanactie. Zo registreert Damiaanactie je bij KBC, CBC, of KBC BRUSSELS voor deze dienst.

Dit zijn:
1. Een recto-verso kopie (of gescande versie ervan) van uw identiteitskaart.
EN
2. Het attest van woonst. Hiermee bedoelen we de gegevens over uw woonplaats die te vinden zijn op de elektronische chip van uw identiteitskaart. Wie een kaartlezer heeft thuis, kan deze gegevens via de computer inlezen en doormailen, zo niet kan dit in uw gemeente- of stadhuis of schrijft u uw adresgegevens op de kopie van uw identiteitskaart.

Wil je van deze dienst gebruik maken, dan kun je de gevraagde gegevens via mail of per post bezorgen aan de dienst boekhouding ter attentie van Peter Swaelen (peter.swaelen [at] damiaanactie.be) of Damiaanactie, t.a.v. Peter Swaelen, Leopold II-laan 263, 1081 Brussel). Als je afgelopen jaren al deze documenten aan Daniel hebt bezorgd, dan moet je ons die niet meer doorsturen.

En als je zelf al klant van KBC, CBC of KBC BRUSSELS bent, dan moet je deze documenten niet doorgeven aangezien je al in hun klantenbestand zit.

Praktisch

Nadien kun je in je plaatselijke KBC-agentschap speciale zakken verkrijgen voor het deponeren van biljetten en muntstukken.

Het geld wordt overhandigd aan een loket bij om het even welk agentschap van KBC en dient gestort te worden op het rekeningnummer BE44 7320 1613 0545 van Damiaanactie. Vergeet niet de gestructureerde mededeling te vermelden die je op jouw overschrijvingsformulier zal vinden, alsook je naam als referte van het deposito. Men zal je een bewijs van deposito overhandigen met vermelding van het bedrag onder voorbehoud.

Wij verzoeken je tevens een mail te richten aan Peter Swaelen (peter.swaelen [at] damiaanactie.be) zodra je geld gedeponeerd hebt bij een agentschap KBC, CBC, KBC BRUSSELS.

Voor meer info kun je terecht bij Peter Swaelen via peter.swaelen [at] damiaanactie.be of tel. 02 422 59 30.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten