Damiaan ereburger van Tremelo

Damiaan ereburger van Tremelo

Pater Damiaan is gehuldigd als ereburger van Tremelo. Jozef De Veuster is de eerste inwoner die het ereburgerschap krijgt in de Vlaams-Brabantse gemeente. Dat gebeurde op de dag af zes jaar na zijn heiligverklaring.

Huldiging

De huldiging vond plaats op het Damiaanplein in Tremelo, waar een krans neergelegd werd aan zijn standbeeld. Acteur Jo Decaluwé bracht een ontroerende monoloog en er werden ook verschillende toespraken gehouden, onder meer door Sonia Crabbé, voorzitster van de plaatselijke Damiaanactiegroep:

"Pater Damiaan heeft momenten van geluk en momenten van eenzaamheid gekend in Molokai. Hij was een priester-missionaris die bewondering en controverse uitlokte in zijn tijd, maar eigenlijk is Damiaan nog steeds actueel.
Ook vandaag de dag leggen zijn acties nog steeds de vinger op de wonde in onze maatschappij. Molokai en pater Damiaan zijn nooit ver weg in onze moderne wereld."

Eerste steenlegging Damiaanmuseum

Daarna trok een feestelijke Damiaanstoet met figuranten, praalwagens en vaandeldragers van Tremelo naar Ninde. Daar werd de symbolische eerste steen gelegd van het nieuwe interactieve Damiaanmuseum, dat tot stand komt in samenwerking met Damiaanactie en de K.U.Leuven. VS-ambassadrice Denise Bauer bevond zich onder de eregasten.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten