De Comoren: dankzij nieuwe studie dubbel zoveel leprapatiënten opgespoord

De Comoren: dankzij nieuwe studie dubbel zoveel leprapatiënten opgespoord

Damiaanactie voert samen met partners onderzoek op de eilanden Anjouan en Mohéli naar het hoge voorkomen van lepra. Volgens verwachting, en ondersteund door cijfers uit de eerste 3 gescreende dorpen, zal het aantal opgespoorde patienten in 2019 meer dan verdubbelen ten opzichte van voorgaande jaren.

Het PEOPLE-project startte in 2018 en is een onderzoek van het Comoriaans Nationaal Lepra- en Tbc-programma in samenwerking met Damiaanactie en partners, zoals het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG). Doel van de studie is het hoge voorkomen van lepra op de eilanden Moheli en Anjouan beter begrijpen, en een verdere verspreiding van de ziekte tegengaan.

Lepra in kaart brengen en risicozone vaststellen

Door in dorpen met een hoog voorkomen van lepra systematisch te screenen wil Damiaanactie enerzijds clusters van leprapatiënten opsporen en in kaart brengen. En anderzijds bekijken hoe groot de besmettingszone rond de getroffen perso(o)n(en) is. Zo kan er in de toekomst doelgericht preventief behandeld worden.

Eerste resultaten: uitbreiding besmettingszone

Uit de eerste resultaten blijkt dat niet enkel personen die samenwonen met een leprapatiënt een hoog besmettingsgevaar lopen, maar ook buren die op minder dan 25 meter wonen. Waar vroeger enkel het directe huishouden systematisch gescreend werd op lepra, zullen in de toekomst wellicht dus ook buren gescreend worden en in sommige gevallen preventief behandeld.

Nieuwe leprapatiënten: meer dan verdubbeling verwacht

Door het actief zoeken naar nieuwe patiënten op de 2 eilanden werden in januari alleen al 53 leprapatiënten opgespoord. Onder hen 16 kinderen, wat wijst op een actieve transmissie. Gebaseerd op deze resultaten verwacht Damiaanactie op de 2 eilanden in 2019 meer dan 1000 nieuwe leprapatiënten op te sporen. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 400 getroffen personen die vorig jaar opgespoord werden. Maar dat betekent ook een prevalentie van 25 gevallen per 10.000 inwoners, wat 25 keer meer is dan het eliminatie-streefgetal van de Wereldgezondheidsorganisatie: 1 geval per 10.000 inwoners.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten