De Stem van ons Geheugen wint Damien Award / Damiaanprijs

De Stem van ons Geheugen wint Damien Award / Damiaanprijs

Het Damiaanfonds van de KU Leuven reikt de Damien Award/Damiaanprijs 2016 uit aan De Stem van Ons Geheugen. Dit bijzonder muzikaal project zet mensen met dementie centraal en haalt hen uit hun sociaal isolement. De prijsuitreiking vond plaats op zondag 8 mei in het Damiaancentrum (Sint-Antoniusberg 5, Leuven).

Het Damiaanfonds van de KU Leuven wil via academisch onderwijs, onderzoek en bredere maatschappelijke en educatieve projecten helpen het verschil te maken en de brede samenleving wakker te schudden voor de noden en de wensen van kwetsbare medemensen.

Een Damien Award/Damiaanprijs

Daarom reikt het jaarlijks een Damien Award/Damiaanprijs aan een individu, een organisatie of een initiatief als erkenning voor hun aandacht en inzet voor kwetsbare medemensen. Dit jaar wordt deze award, een kunstwerk van de hand van beeldhouwer Willy Peeters, voor het eerst uitgereikt.

De Stem van Ons Geheugen

Laureaat is De Stem van Ons Geheugen, een initiatief van o.a. Koor en Stem en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Dit initiatief wil samen zingen met mensen met dementie aanmoedigen.

De initiatiefnemers hopen dat zangkoren over heel Vlaanderen de stap zetten naar woon- en zorgcentra en dat ook thuis- en mantelzorgers zingend aan de slag gaan. Samen zingen heeft een positieve en heilzame kracht. Het schept vreugde en verbondenheid.

Deze speciale aandacht voor mensen met dementie past volledig binnen de doelstellingen van het Damiaanfonds van de KU Leuven. Dementie is een bijzondere handicap waarop nog steeds een taboe rust en waarmee vele mensen, jong en oud, geconfronteerd worden. De Stem van Ons Geheugen maakt dementie bespreekbaar en haalt mensen met dementie uit hun isolement.

Men vertaalt wetenschappelijke bevindingen naar vernieuwende en breed gedragen maatschappelijke projecten die (muzikale) bruggen slaan tussen mensen met en zonder dementie.

Het Damiaanfonds van de KU Leuven wenst De Stem van Ons Geheugen alle succes in de toekomst en reikt hun de hand voor een eventuele verdere samenwerking.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten