UPDATE Cycloon Idai in Mozambique

UPDATE Cycloon Idai in Mozambique

Cycloon Idai zorgde onder meer in Mozambique voor een grote ravage. Al onze medewerkers zijn in veiligheid, en ondertussen zijn de meeste tbc- en leprapatiënten er weer aan hun behandeling begonnen. Jullie waren met velen om hen te hulp te schieten.

Eind maart raasde cycloon Idai door zuidelijk Afrika. Mozambique, een van onze projectlanden, kreeg het zwaar te verduren. Dorpen en steden werden weggeveegd, bruggen en wegen weggespoeld en communicatielijnen verwoest. Eind maart werd het dodental in Mozambique geschat op meer dan 750; het aantal getroffen personen op 1,85 miljoen.

Gezondheidscentra en medicijnen verwoest
In de gebieden waar wij actief zijn werden extreme verwoestingen aangericht. Gezondheidscentra zijn vernield en patiënten en medewerkers verloren hun onderdak, hun landbouwgrond (en dus hun inkomen) of erger.

Risico op lepra- en tbc-complicaties en meer besmettingen
Ons 9-koppig team is ondertussen in veiligheid gebracht, en consultaties werden hervat in geïmproviseerde gezondheidscentra. Het merendeel van de lepra- en tbc-patiënten hervatte hun behandeling. Gelukkig maar, zetten zij hun behandeling stop lopen zij een groot risico op levenslange complicaties. Maar ze kunnen ook een nóg resistentere en moeilijker te behandelen vorm van tbc ontwikkelen (XDR-TB). En ze kunnen sterven aan de gevolgen van MDR-TB. Bovendien blijven zij mensen om zich heen besmetten.

Wat doet Damiaanactie?
In een eerste fase willen we de behandeling voor alle patiënten zo snel mogelijk weer opstarten. Momenteel zijn we op zoek naar de laatste patiënten die zich niet kwamen aanbieden. De meest kwetsbare patiënten geven we voedsel en zinken platen om hun dak weer te herstellen. En we helpen onze medewerkers bij hun eerste noden en bij het herstellen van hun huis.
Daarnaast willen we de verwoeste gezondheidscentra herstellen, en de sociaal-economische projecten die we oprichtten voor leprapatiënten terug opstarten. Zo kunnen zij opnieuw in hun eigen noden en inkomsten voorzien.

Bedankt voor je gift!
Ondertussen ontvingen we al € 8000 aan giften. Wij danken jullie van harte voor jullie steun. Dankzij jullie kunnen Mozambikanen vandaag hun toekomst weer opbouwen. Deed je nog geen gift, en wil je graag helpen? Doe vandaag nog een donatie op BE05 0000 0000 7575 met vermelding van 'Mozambique'.

Om ons project in Mozambique weer te laten lopen als voorheen is € 100.000 nodig. Elke gift die jij kwijt kunt kan een verschil betekenen voor de Mozambikanen.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten