Dr. Richard Mouzoko vermoord bij aanval op ebola-centrum in DRC

Dr. Richard Mouzoko vermoord bij aanval op ebola-centrum in DRC

Tijdens een gewapende aanval op het universiteitsziekenhuis in Butembo, Democratische Republiek Congo (DRC), werd de Kameroenese epidemioloog dr. Richard Mouzoko vermoord. Richard Mouzoko (WGO) was in DRC om ebola onder controle te krijgen, en werd als gezondheidswerker een doelwit voor gewapende groeperingen.

Sinds ebola opnieuw uitbrak in het oosten van Congo in augustus 2018, lopen de geweldplegingen er hoog op. Een deel van de bevolking is overtuigd dat ebola niet bestaat, of als aanvalswapen wordt ingezet door vijanden. Het gevolg: brandstichting en moord waarbij vooral gezondheidscentra en -personeel geviseerd worden. Het geweld in de regio en het wantrouwen tegenover de gezondheidsdiensten maken hulpverlening enorm moeilijk.

Dr. Richard Mouzoko doodgeschoten

19 april werd dr. Richard Valery Mouzoko Kiboung vermoord tijdens een aanval op het universiteitsziekenhuis in Butembo. Dr. Mouzoko was een Kameroenese epidemioloog die door de WGO naar Congo uitgezonden werd om mee de ebola-epidemie onder controle te krijgen.

Dr. Mouzoko liet zich niet uit het lood slaan door de verschillende dreigingen. Hij zette zich iedere dag in om levens te redden in deze gezondheidscrisis gekenmerkt door geweld en wantrouwen. Zijn engagement, en dat van duizenden andere gezondheidswerkers en onderzoekers, verdient het grootste respect en dankbaarheid. Damiaanactie was dan ook enorm geschockt en bedroefd het tragische nieuws van zijn dood te vernemen.

Ook tbc- en leprapatiënten komen niet meer bij gezondheidscentra

Uit angst voor de gewelddreigingen, maar ook uit angst besmet te raken met ebola bezoeken ook lepra- en tbc-patiënten de gezondheidscentra niet meer. Damiaanactie leidde daarom in september 2018 150 gezondheidswerkers op die de medicijnen tot bij de patiënten zelf brengen zolang de epidemie voortduurt. Zij zetten ook in op het sensibiliseren van de bevolking of bijvoorbeeld het transport van sputumstalen. Ondertussen startte meer dan 75% van alle uit het oog verloren tbc-patiënten de behandeling opnieuw op.
Hoewel Damiaanactie niet aan ebolabestrijding doet, stelden wij 2 noodplannen op rond de ebola-epidemie in Noord-Kivu en Ituri, en het toenemend geweld in Ituri. We willen voorkomen dat de gezondheidszorg voor tbc en lepra in het gedrang komt door:

• behoud van alle medische faciliteiten voor de zorg van tuberculose
• voorzien van nodig desinfectiemateriaal voor patiënten en verzorgend personeel
• versterking van de infectiecontrole om de overdracht van Ebola te voorkomen
• informeren van medewerkers rond het op te volgen advies m.b.t. Ebola
• verhoogd toezicht op de tbc-activiteiten
• versterken van de participatie met de lokale gemeenschappen

Vastberadener dan ooit

Onze teams in DRC blijven zich ondanks de verschillende risico’s en dreigingen inzetten om mensen met tbc en lepra op te sporen en te genezen in het oosten van het land. En ze zijn vastberadener dan ooit hun werk goed uit te voeren na de moord op dr. Richard Mouzoko. Dr. Pierre Umba, vertegenwoordiger Damiaanactie in DRC: “Wij trekken ons niet terug, wij blijven hoop bieden aan de bevolking van Noord-Kivu, net zoals ook dr. Richard Mouzoko dat deed. Hij toonde een enorme toewijding en offerde zich uiteindelijk op voor het welzijn van de bevolking in het oosten van DRC, en andere landen en conflicten over de hele wereld.”

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten