Hoe de media het stigma rond lepra vergroten

Hoe de media het stigma rond lepra vergroten

De Braziliaanse Paula Brandão vertegenwoordigt bij ILEP personen getroffen door lepra in haar land. “Er heerst in Brazilië nog erg veel stigma rond lepra. En daar spelen de media ook een grote rol in …

“In Brazilië worden personen getroffen door lepra vaak gestigmatiseerd. Dikwijls met vergaande sociale consequenties ten gevolge. Leprapatiënten worden uitgesloten uit hun dorp of stad en moeten verhuizen naar afgesloten gemeenschappen voor getroffen personen. De Braziliaanse populatie wil niet met hen samenleven.”

Onwetenheid vergroot stigma
Toch is lepra niet erg besmettelijk. Bovendien kan je perfect genezen van de ziekte. Paula wijt het stigma rond lepra in Brazilië aan de onwetendheid. De bevolking weet weinig over lepra. En de verschillende bestaande stereotiepen en mythes zijn moeilijk te vernietigen.

De stigmatiserende rol van de media
“Ook de media spelen een grote rol in het stigma. Leprapatiënten worden in verschillende programma’s dikwijls in stereotiepe hokjes geplaatst en bepaalde discriminerende eigenschappen toegeschreven. Clichés die vaak dateren uit de middeleeuwen.”

Zelfstigma
Maar personen getroffen door lepra doen in Brazilië ook aan zelfstigma. Ze zonderen zichzelf af van de gemeenschap. Ze schamen zich voor hun ziekte en zijn bang gediscrimineerd te worden.”

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten