Neem als vrijwilliger van Damiaanactie deel aan het Dour Festival 2017 !

Neem als vrijwilliger van Damiaanactie deel aan het Dour Festival 2017 !

De lente is net van start gegaan en het is ook al denken aan de mooie zomerdagen. Ga je graag naar zomerfestivals, ben je vrij van 12 tot en met 16 juli en ben je ook nog eens bereid om tijd vrij te maken voor de patiënten van Damiaanactie ? Maak dan deel uit van ons team vrijwilligers op het Dour Festival 2017!

Hoe ?
Sinds een aantal jaren zorgt Damiaanactie voor een team vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn gedurende vijf dagen actief op verschillende sleutelposten van het festival: de Eco-change, de kassa, cooking Island, … In ruil voor het geleverde werk door onze vrijwilligers, stort het festival een bedrag aan Damiaanactie.

Dit jaar zijn we op zoek naar een honderdtal vrijwilligers om Damiaanactie te vertegenwoordigen op het festival. Elke vrijwilliger verbindt er zich toe om gedurende de volle vijf dagen aanwezig te zijn en 6 à 8 uur per dag te willen werken. In ruil heb je als vrijwilliger toegang tot het festivalterrein gedurende de vijf dagen en slaap je op de camping voor de vrijwilligers. Er zullen verantwoordelijken van Damiaanactie aanwezig zijn op het festivalterrein om onze vrijwilligers te omkaderen.
Om vrijwilliger te zijn, moet je ouder zijn dan 16 jaar en over een ouderlijke toelating beschikken als je nog geen 18 jaar oud bent.

We vragen uiteraard de nodige ernst en respect van onze vrijwilligers omdat ze onze organisatie vertegenwoordigen. Als een vrijwilliger de overeenkomst niet naleeft, zal hij/zij uit het vrijwilligersteam worden gezet en zal hij/zij geen toegang tot het festival meer hebben.

Heb je interesse ?
Stuur een mail naar onze medewerkster Sylvie Bossu: mahieu_bossu [at] hotmail.com met een korte motivatiebrief in het Frans (waarin je zegt wie je bent en waarom je je op het Dour Festival voor Damiaanactie wil inzetten), en met de volgende info nog:

  • Naam en voornaam
  • Wat je in het leven doet : student/werknemer/werkzoekende/…
  • Jouw mailadres
  • Jouw telefoonnummer
  • De gegevens van jouw contactpersoon (Ouders, …)
  • Jouw postadres
  • Jouw rijksregisternummer
  • De maat waarin je je t-shirt wenst
  • En een schriftelijke toelating van je ouders als je nog geen 18 jaar oud bent

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten