Nieuwe directeur projecten bij Damiaanactie

Nieuwe directeur projecten bij Damiaanactie

Damiaanactie heeft er een nieuwe kracht bij. Patrick Suykerbuyk staat voortaan in voor de coördinatie van het departement projecten.

Studies
Wat er allemaal op zijn studiepalmares staat? Een bachelor industrieel ingenieur en biomedische wetenschappen, een master en doctoraat in de biomedische wetenschappen én een extra master in de gezondheidseconomie.

Professionele ervaring
Ondertussen reisde hij de wereld af. Zo deed hij in West - en Centraal-Afrika aan capaciteitsversterking en onderzoek naar Buruli Ulcus. Een infectieziekte veroorzaakt door een bacterie verwant aan de bacillen van lepra en tbc. Hij was er werkzaam op alle vlakken: vorming, sensibilisering en informering, actieve opsporing en klinische diagnose, laboratoriumwerk, het verbeteren van de behandeling van patiënten en de rapportage aan officiële instellingen.

Nadien werkte Patrick op Aruba als liaison officier in het kader van de bestrijding van de denguemug. Vervolgens was hij coördinator van de gezondheidsstatieken en van de nationale zorgrekeningen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierbij werkte hij nauw samen met het Ministerie van Volksgezondheid, de Algemene Ziektekosten Verzekering en de Universiteit van Aruba.

Vóór zijn komst bij Damiaanactie spitste hij zich in Afrika toe op onderzoek naar de knikkebolziekte en rivierepilepsie.

Succes!
Patrick zal dus zeker een toegevoegde waarde betekenen voor Damiaanactie. En voor het departement projecten in het bijzonder. Wij heten hem alvast van harte welkom en veel succes in zijn nieuwe job!

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten