Mozambique: activiteiten 2017

Mozambique: activiteiten 2017

o Project: Tbc- en leprabestrijding
o Vertegenwoordiger: Dr. César Arroyo
o Lokale partner: Ministerie van
Volksgezondheid, provinciale directies voor volksgezondheid van Sofala en Tete
o Steunt: Nationaal lepra- en tbc-programma in Tete en Sofala
o Uitgaven 2017: € 201.446
o Personeel onder lokaal contract: 51 (waarvan 1 expat)
o Start project: 2004

Medische hulp

o Damiaanactie ondertekende een overeenkomst over de invoering van de DOTS-strategie in de provincies Tete en Sofala. Dit gebeurde in het licht van het Challenge TB-Project gefinancierd door USAID.

Actieve opsporing

o Damiaanactie steunt de mini-opsporingscampagnes voor lepra in Sofala. Door deze campagnes is het gemiddeld aantal leprapatiënten dat opgespoord wordt van 80 naar 100 gestegen per jaar.

o In Tete werden voor het eerst mini-opsporingscampagnes voor lepra gehouden in 4 van de 15 districten. 21 nieuwe leprapatiënten werden opgespoord. Ook hier verleende Damiaanactie technische steun.

o Vanaf 2016 zijn het de vrijwilligers en de gezondheidsmedewerkers van Damiaanactie die gemiddeld 55% van alle tbc-patiënten in Tete en Sofala opspoort. Een percentage dat ver boven het gemiddelde van andere aanwezige ngo’s ligt. Damiaanactie zorgt ook voor de behandeling en de follow-up van deze patiënten. Bovendien informeren en sensibiliseren ze familieleden.

Uitdagingen

o De rationalisatie van interventies van partners van het PNLT in een context met beperkte middelen

o Een verbetering in de strijd tegen lepra in Congo in een klimaat waarbij steeds meer partners wegvallen

o Versterking van het personeel

Hoe maakt Damiaanactie het verschil in Mozambique?

o Damiaanactie maakt een verschil door nauw samen te werken met politiek-bestuurlijke authoriteiten en leiders uit de gemeenschap voor het plannen en uitvoeren van activiteiten en de evaluatie achteraf.

o We voeren een transparant beleid over de financiële en administratieve aspecten van de fondsen die Damiaanactie toeschrijft aan haar activiteiten waardoor er vertrouwen ontwikkeld wordt door de authoriteiten. Hierdoor is er meer flexibiliteit voor de ontwikkeling van onze activiteiten.

Patiëntencijfers

o Bereik: 4.873.779
o Opgespoorde en behandelde patiënten: Lepra: 88
Tbc: 17.455
o Patiënten die extra steun ontvingen: Lepra: 58
Tbc: 149
o Patiënten met MDR-TB die hun behandeling startten in 2017: 96

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten