Hoe vermijd jij stigma?

Hoe vermijd jij stigma?

We gebruiken soms stigmatiserende woorden zonder dat we dat zelf doorhebben. Maar welke woorden mogen we wel en niet gebruiken?

ILEP (Internationale Federatie voor Leprabestrijding) stelde in 2016 een taal- en beeldbeleid op voor lepra. Waarom? Simpel: het is hoog tijd dat we de personen getroffen door lepra in hun waardigheid herstellen en hen centraal stellen in hun strijd tegen lepra. Zonder hierbij steeds te struikelen over het stigma dat nog te vaak met de ziekte gepaard gaat.

Kwetsende woorden

  • ‘Melaatse’
    Vroeger werd het woord ‘melaatse’ om de haverklap gebruikt voor personen die getroffen zijn door lepra. Maar vandaag hangt er een erg negatieve connotatie vast aan het woord. Het is een minachtende en mensonterende term die het accent legt op marginalisering. Voortaan gebruiken we ‘persoon getroffen door lepra’. Langer, maar met meer respect.

  • ‘Zieken’
    Lange tijd werden getroffen personen in behandeling ook wel ‘zieken’ genoemd. Een stigmatiserend woord wat ook niet meer in onze woordenschat thuishoort wannneer we spreken over lepra. Deze personen mogen dan wel ziek zijn, we hoeven hen niet zo te behandelen. We spreken over hen als personen, eventueel specifierend dat ze getroffen zijn door lepra.

Choquerende beelden

Jarenlang werd lepra geïllustreerd met afbeeldingen van wonden, misvormingen, … Maar laten we ons liever focussen op de kwaliteiten van de getroffen personen in plaats van op zijn of haar zwaktes. Een persoon getroffen door lepra moet niet herleid worden tot het stigma van de ziekte. Daarom gebruiken we afbeeldingen van deze personen die hen tonen in hun dagelijkse strijd om de ziekte te overwinnen. En dat in alle waardigheid. Heb je beeldmateriaal nodig voor school, een evenement of andere? Wij helpen je met plezier verder.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten