Vacatures

Vacatures

Versterk het team van Damiaanactie en solliciteer voor onze openstaande vacatures.
- Head of People & Organization Development (M/V)
- Head of Volunteer Work (M/V)
- Head of Communication & Fundraising
- Beheerder Legaten
- Corporate Fundraiser
- Communicatiemedewerker

Damiaanactie VZW is een Belgische medische ontwikkelings-NGO die het verschil maakt in de wereldwijde strijd tegen lepra, tuberculose en andere verwaarloosde armoedeziekten. Dankzij fondsenwerving slaagt Damiaanactie erin zich in te zetten voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg, re-integratie van getroffen personen en algemene sensibilisatie voor medische en sociale aspecten van de ziekten. Hierbij gaat Damiaanactie uit van haar fundamentele waarden: pluralisme, onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid.

Head of People & Organization Development

Om het Directieteam te versterken en de strategische ambities waar te maken, is Damiaanactie op zoek naar een (m/v):

Head of People & Organization Development
Inspirerende, geëngageerde en strategische HR-generalist

JOUW FUNCTIE

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en beheren van het strategisch & internationaal HR-beleid dat continuïteit, excellentie, vertrouwen en welzijn van alle medewerkers en vrijwilligers van Damiaanactie bevordert. In het kader daarvan en i.s.m. de HR Manager:
· Teken je de HR-beleidslijnen uit en uniformiseer/centraliseer je HR binnen Damiaanactie om de organisatie klaar te stomen voor de toekomst.
· Bepaal je de volledige HR-flow (rekrutering en integratie, training en development, compensation en benefits, career management, …) en zorg je ervoor dat deze op een efficiënte en effectieve manier wordt uitgerold en toegepast binnen de organisatie.
· Zorg je voor duidelijke afspraken rond rollen en verantwoordelijkheden binnen alle geledingen verbonden aan de organisatie en voer je een aangepast performance management systeem in.
· Valoriseer je ieders talenten en creëer je toekomstperspectief door het voorzien van persoonlijke ontwikkelingsplannen en/of opleiding voor teamleden en vrijwilligers met aandacht voor participatief leiderschap en vlakke structuren.
· Neem je de nodige initiatieven om de kwaliteit te verhogen en op termijn ook te certifiëren; in dit kader zorg je voor efficiënte en effectieve processen e-2-e.
· Begeleid je de organisatie bij de diverse veranderingen die de komende jaren nodig zijn om haar strategische doelstellingen te kunnen realiseren, dit binnen een internationale context. In het bijzonder stuur je de nodige change management initiatieven aan. Uiteraard sta je dus zelf ook open om flexibel om te gaan met de toekomstige evoluties van de organisatie en de daarbij horende wijzigingen in de invulling van het huidig takenpakket, meer nog, je bent hiervoor mee de drijvende kracht.
· Ben je een bron van inspiratie en creëer je een omgeving waarin mensen vol engagement, motivatie en plezier werken voor Damiaanactie. Daarbij neem je de nodige initiatieven die de gewenste sfeer en cultuur binnen de organisatie stimuleren.
· Werk je een beleid uit rond interne communicatie & personeelsadministratie en zie je toe op de uitvoering ervan.
· Vertegenwoordig je Damiaanactie in verschillende organen.

Je maakt deel uit van het Directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de Algemene Directeur.

JOUW PROFIEL
· Je denkt en ageert op masterniveau en kan terugvallen op een uitgebreide professionele loopbaan waarin je diverse expertisen hebt opgebouwd met bijzondere aandacht voor HR-gerelateerde topics, interne communicatie en change management.
· Je hebt minimum 10 jaar ervaring in aansturende functies en minimum 5 jaar ervaring in een generalistische HR-functie.
· Je kan een strategisch HR beleid uitwerken en hebt tegelijkertijd ervaring in de operationele taken die bij de uitvoering ervan horen.
· Je hebt ervaring met kwaliteitssystemen en procesdenken.
· Je begrijpt innovatieve arbeidsvormen zoals netwerkorganisaties en bent in staat om participatief leiderschap te tonen en te begeleiden.
· Je bent een sterke people manager, toont uitstekende luister- en communicatieve vaardigheden tegenover alle stakeholders en bouwt gemakkelijk vertrouwensrelaties op.
· Je bent besluitvaardig, oplossingsgericht, innovatief, dynamisch en geëngageerd.
· Je draagt een warm hart voor de missie en waarden van Damiaanactie.
· Je bent bereid af en toe naar het buitenland te reizen.
· Je bent vlot in beide landstalen en het Engels.
· Ervaring met vrijwilligerswerking en NGO’s is een plus.
· Je bent enthousiast voor digitale oplossingen en kennis van strategisch IT beleid is een plus.

ONS AANBOD
· Damiaanactie biedt een boeiende en gevarieerde functie binnen een stimulerende, internationale werkomgeving.
· Je krijgt een functie met grote toegevoegde waarde voor één van de bekendste NGO’s van het land.
· Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur, met een competitief salaris, een hospitalisatie- en groepsverzekering en andere extra-legale voordelen.

INTERESSE?
Stuur snel uw sollicitatiebrief en cv, met vermelding naar Hudson, t.a.v. Greg Antierens
Tel. +32 (0)2 610 27 74
E-mail greg.antierens [at] jobs.hudson.com
https://jobs.hudsonsolutions.com/fr/jobs/head-of-people-organization-dev...

Uw sollicitatie zal snel en vertrouwelijk behandeld worden.

Head of Volunteer Work

Om het Directieteam te versterken en de strategische ambities waar te maken, is Damiaanactie op zoek naar een (m/v):

Head of Volunteer Work
Charismatische leidersfiguur, dichtbij de actie op het terrein

UW FUNCTIE
Je bent verantwoordelijk om het Belgisch vrijwilligersnetwerk een duidelijk nieuw kader te geven met bijhorende verantwoordelijkheden, rekening houdend met de strategische doelstellingen, dit met het oog op het toekomstbestendig maken en doen groeien van dit netwerk. In het kader daarvan en binnen de Belgische context:

· Neem je initiatieven om het vrijwilligersnetwerk verder uit te bouwen en te beheren.
· Ben je het gezicht en contact voor het vrijwilligersnetwerk.
· Zorg je voor de nodige sensibilisering naar het publiek toe vanuit het vrijwilligersnetwerk en sta je in voor de praktische ontwikkeling en uitvoering van een educatief pakket naar scholen toe en dit binnen de door het Head of Communication & Fundraising gedefinieerde kader.
· Sta je in voor fondsenwerving, voornamelijk door campagnewerking (stiftenverkoop e-2-e), actiedag, events en dergelijke en dit binnen de door het Head of Communication & Fundraising gedefinieerde kader. Je bent verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het volledig traject van voorbereiding tot nazorg, evaluatie en resultaat.
· Sta je open om flexibel om te gaan met de toekomstige evoluties van de organisatie en de daarbij horende wijzigingen in de invulling van het huidig takenpakket, meer nog, je bent hiervoor mee de drijvende kracht.
· Ben je verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt financieel en logistiek management met betrekking tot het vrijwilligersnetwerk.
· Vertegenwoordig je Damiaanactie in verschillende organen.

Je maakt deel uit van het Directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de Algemene Directeur.

UW PROFIEL
· Je denkt en ageert op masterniveau en kan terugvallen op minimaal 10 jaar relevante werkervaring waaronder ervaring met vrijwilligerswerking.
· Je hebt ervaring in projectwerking, kan een plan opmaken en uitwerken en bent bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken om projecten te realiseren.
· Je bent in staat de verantwoordelijkheid op te nemen voor de groei en de volledige werking van het vrijwilligersnetwerk in België.
· Je bent sterk in netwerking en bouwt vlot nieuwe (vertrouwens)relaties op.
· Je bent een sterke people manager en kan zowel intern als extern een groep inspireren en motiveren dankzij je uitstekende luister- en communicatieve vaardigheden. · Je voelt je uitstekend in je sas om voor een grote groep externen het woord te nemen.
· Affiniteit en ervaring met de educatieve sector is een extra troef.
· Je bent besluitvaardig, oplossingsgericht, innovatief, dynamisch en geëngageerd.
· Je bent flexibel om waar nodig ook ‘s avonds of in het weekend je in te zetten voor activiteiten van Damiaanactie.
· Je draagt een warm hart voor de missie en waarden van Damiaanactie en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.
· Je bent vlot in beide landstalen en het Engels.

ONS AANBOD
· Damiaanactie biedt een boeiende en gevarieerde functie binnen een stimulerende, internationale werkomgeving.
· Je krijgt een functie met grote toegevoegde waarde voor één van de bekendste NGO’s van het land.
· Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur, met een competitief salaris, een hospitalisatie- en groepsverzekering en andere extra-legale voordelen.

INTERESSE?
->https://jobs.hudsonsolutions.com/nl/jobs/head-of-volunteer-work
Of contacteer Greg Antierens
Tel +32 (0)2/6102774

Uw sollicitatie zal snel en vertrouwelijk behandeld worden.

Head of Communication & Fundraising

Om het Directieteam te versterken en de strategische ambities waar te maken, is Damiaanactie op zoek naar een (m/v):

Head of Communication & Fundraising
Innovatief en resultaat gedreven Marketeer

JOUW FUNCTIE
Je bent verantwoordelijk voor de positionering en de versterking van het imago van Damiaanactie bij het nationale en internationale publiek (externe marketing en communicatie). Daarnaast initieer en beheer je de nodige initiatieven voor sensibilisering en fondsenwerving. In het kader daarvan:
· Zorg je voor een innoverend kader voor het beheer van het netwerk van de organisatie binnen de media, organisaties en structuren om de externe communicatie, sensibilisering en fondsenwerving te richten en te faciliteren.
· Sta je in voor het definiëren en uitwerken van de jaarplanning van alle communicatie en fondsenwervende activiteiten en zorg je ook voor een consequente budgetopvolging.
· Treed je op als internationale PR verantwoordelijke.
· Zorg je ervoor dat het (inter)nationale publiek, donateurs, instellingen en media correct geïnformeerd worden over het werk en het mandaat van Damiaanactie.
· Sta je in voor de werving van privé-fondsen (particuliere giften, sponsoring en legaten, steun via bedrijven, evenementen) zowel nationaal als internationaal om de projecten van de organisatie mogelijk te maken.
· Werk je nauw samen met het Head of Volunteer Work om te zorgen voor een gecoördineerd beleid voor fondsenwerving, sensibilisering en externe communicatie in België.
· Ondersteun je de interne/externe communicatie van de andere departementen met bewaking van de huisstijl, kwaliteit en resultaten van de gekozen communicatiekanalen.
· Vertegenwoordig je Damiaanactie in verschillende organen in zowel binnen- als buitenland.
· Sta je open om flexibel om te gaan met de toekomstige evoluties van de organisatie en de daarbij horende wijzigingen in de invulling van het huidig takenpakket, meer nog, je bent hiervoor mee de drijvende kracht.

Je maakt deel uit van het Directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de Algemene Directeur.

JOUW PROFIEL
· Je denkt en ageert op masterniveau en kan terugvallen op minimaal 10 jaar relevante werkervaring in communicatie en commerciële activiteiten met eindverantwoordelijkheid. Ervaring in fondsenwerving is een extra troef.
· Je hebt een doorgedreven kennis/ervaring in actuele communicatietechnieken, met name in digitale en sociale media. Kennis van strategisch IT beleid is een troef.
· Je beschikt over uitstekende luister- en communicatievaardigheden en bent een motiverende en inspirerende people manager.
· Je bent analytisch ingesteld en kan goed overweg met cijfers.
· Je bent besluitvaardig, oplossingsgericht, innovatief, dynamisch en geëngageerd.
· Je bent flexibel om wanneer nodig ook ‘s avonds of in het weekend je in te zetten voor activiteiten van Damiaanactie. · Je draagt een warm hart voor de missie en waarden van Damiaanactie.
· Je bent bereid af en toe naar het buitenland te reizen.
· Je bent vlot in beide landstalen en het Engels.
· Je bent vlot in de omgang en uitstekend in het pro-actief vertegenwoordigen van Damiaanactie.

ONS AANBOD
· Damiaanactie biedt een boeiende en gevarieerde functie binnen een stimulerende, internationale werkomgeving.
· Je krijgt een functie met grote toegevoegde waarde voor één van de bekendste NGO’s van het land.
· Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur, met een competitief salaris, een hospitalisatie- en groepsverzekering en andere extra-legale voordelen.

INTERESSE?
-> https://jobs.hudsonsolutions.com/nl/jobs/head-of-communication-fundraising
Of contacteer Greg Antierens
Tel +32 (0)2/6102774

Uw sollicitatie zal snel en vertrouwelijk behandeld worden.

Beheerder Legaten

Binnen het departement Communicatie en Fondsenwerving is Damiaanactie op zoek naar een (m/v):

Beheerder Legaten

Uw functie
· Je staat in voor het administratief, financieel en juridisch opvolgen van de erfenisdossiers zodat er kan overgegaan worden tot de inning van het netto-legaat ten voordele van Damiaanactie.
· Je neemt kennis van testamenten en bent verantwoordelijk voor de screening van het actief/passief van de nalatenschappen. Je calculeert het risico in geval van DUO-legaten.
· Je verwerkt deze gegevens administratief in een Excel-file.
· Je informeert en adviseert de raad van bestuur over al dan niet aanvaarding (zuiver of onder voorrecht van boedelbeschrijving).
· Je verzorgt de contacten met notarissen en staat in voor de opvolging van de aangifte van de nalatenschap, controle van het aanslagbiljet en de betaling van de erfbelasting.
· Je volgt zo nodig de afgifte van legaten op alsook de inbezitstelling.
· Je staat waar nodig in voor de opening van brandkasten en realisatie van de inhoud ervan.
· Je staat in voor realisatie van roerend en onroerend actief ( opruiming inboedel, verkoop onderhands of openbaar …).
· Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en controle van vereffening-verdelingen.
· Je staat in voor de opvolging van betwistingen van nalatenschappen en de jaarlijkse samenstelling van het patrimonium.
· Je rapporteert aan de Head of Communication & Fundraising.

Uw profiel
· Je beschikt over een master in de rechten (master in het notariaat is een pluspunt).
· Je gaat op een vlotte manier om met MS Office-toepassingen.
· Je bent tweetalig Nederlands/Frans (moedertaal Frans), kennis van het Engels is een pluspunt.
· Je bent georganiseerd en efficiënt, kan op een zelfstandige manier werken en prioriteiten vastleggen.
· Je hebt zin voor een praktische en efficiënte wijze van probleemoplossing.
· Je bent nauwkeurig en hebt affiniteit met cijfers.
· Je draagt het goede doel een warm hart toe en handelt correct, discreet en loyaal.

Ons aanbod
· Damiaanactie biedt een boeiende functie binnen een internationale werkomgeving.
· Je krijgt een halftijds contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salaris, een hospitalisatie- en groepsverzekering en interessante extralegale voordelen.

Stuur uw sollicitatiebrief en cv naar Damiaanactie vzw , t.a.v. Leslie Preud’homme
tel. +32(0)2 422.59.15
e-mail leslie.preudhomme [at] damiaanactie.be
en dit vóór 28 juni.

Corporate Fundraiser

Om het Fundraising team te versterken, en de strategische ambities waar te maken, is Damiaanactie op zoek naar een (m/v):

CORPORATE FUNDRAISER
Commerciële en geëngageerde netwerker

JOUW FUNCTIE
· Je ontwikkelt nieuwe groeistrategieën en richtlijnen voor partnerships & fondsenwerving binnen de bedrijfswereld en binnen stichtingen.
· Je ziet toe op het communicatieplan en de ontwikkeling van alle tools bestemd voor deze doelgroepen, zoals voorstellingsbrochures en corporate newsletters.
· Je volgt van nabij alle bestaande contacten op en neemt initiatieven ter uitbreiding van het bestaande netwerk en adressenbestand.
· Je ontwikkelt strategieën voor fondsenwerving binnen Service Clubs.
· Je zorgt voor het onderhoud van goede relaties met bestaande contacten en je gaat op zoek naar nieuwe partnerships.
· Je ondersteunt punctueel het werk van de andere teamleden, bijvoorbeeld door bij te springen bij de organisatie van en zoektocht naar sponsors voor fondsenwervingsevenementen en als back-up fungeren in geval van afwezigheden.
· Je rapporteert aan de Head of Communication & Fundraising.

JOUW PROFIEL
· Je beschikt over een Universitair of Hogeschooldiploma.
· Je hebt ervaring met commerciële activiteiten (minimum 5 jaar) en je bent een geboren netwerker.
· Jouw kennis van de Belgische bedrijfswereld is uitstekend.
· Je combineert een commerciële feeling met een motivatie voor de non-profit sector.
· Je beschikt over uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden, zowel verbaal als schriftelijk.
· Je hebt een mature en overtuigende persoonlijkheid met een geboren aanleg voor pionieren en netwerken.
· Je hebt een goede beheersing van MS Word, Excel, Outlook en Powerpoint.
· Je bent drietalig Nederlands, Frans en Engels.

AANBOD
· Damiaanactie biedt een stimulerende, internationale werkomgeving met een job in een bruisend communicatiedepartement met veel ruimte voor creativiteit en innovatieve ideeën. Je krijgt een functie met grote toegevoegde waarde voor één van de bekendste NGO’s van het land.
· Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur, met een competitief salaris, een hospitalisatie- en groepsverzekering en interessante extra-legale voordelen.

INTERESSE ?
-> https://jobs.hudsonsolutions.com/nl/jobs/corporate-fundraiser
Of contacteer Greg Antierens
Tel +32 (0)2/6102774

Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

Communicatiemedewerker

Tijdelijke communicatiemedewerker
Om het communicatieteam te versterken is Damiaanactie op zoek naar een (m/v) tijdelijke communicatiemedewerker

Jouw functie
· Je staat mee in voor de redactionele opvolging en/of vertaling van publicaties van het Nederlands of Engels naar het Frans.
· Je verzorgt de herwerking en eindredactie van Franstalige publicaties en/of projecten.
· Je volgt mee publicaties op van vertaling, grafisch concept tot productie.
· Je zorgt voor de ad hoc vertalingen en het schrijven van social mediaberichten en korte berichten op de website.
· Je geeft praktische en logistieke ondersteuning voor de jaarlijkse campagne, Damiaanactiedag, nieuwe huisstijl en andere projecten binnen team communicatie.
· Je volgt zelfstandig kleinere projecten op van planning tot realisatie o.a. kerstkaart en ontwikkeling promotiemateriaal.

Jouw profiel
· Bij voorkeur heb je al een eerste ervaring achter de rug binnen een communicatieteam.
· Je hebt zeker een professionele bachelor in communicatie, taalkunde of marketing op zak of gelijkwaardig door ervaring.
· Zeer goede kennis van de geschreven Franse taal. Schrijven zit in hart en nieren, grammatica en spelling in het Frans hebben geen geheimen voor je.
· Je vertaalt teksten correct en vlot, en begrijpt dat een goede vertaling niet altijd een letterlijke vertaling is. Je kan hier een portie creativiteit aan de dag leggen.
· Je bent Franstalig met een zeer goede kennis van het Nederlands (begrijpen) en het Engels.
· Je kan vlot overschakelen van print-publicaties naar online copy.
· Je hebt geen angst om de handen uit de mouwen te steken: hands on mentaliteit, praktisch inzicht en zin voor initiatief staan bovenaan jouw lijst. Net zoals plannen en organiseren.
· Je kan zowel autonoom als in team werken.
· Je hebt een flexibele houding en deadlines vormen geen probleem voor je.
· Je draagt een warm hart voor de missie en waarden van Damiaanactie.

Ons aanbod
· Damiaanactie biedt een boeiende en gevarieerde functie binnen een stimulerende, internationale werkomgeving.
· Je krijgt een voltijds contract van bepaalde duur (6 maanden), met een competitief salaris, een groepsverzekering en maaltijdcheques.
· Je krijgt een functie met grote toegevoegde waarde voor één van de bekendste ngo’s van het land.

Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief en cv, met vermelding ‘communicatiemedewerker’ voor 23 augustus 2019 naar Mevr. Ilse Errygers via Ilse.Errygers [at] damiaanactie.be.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten