China, een succesverhaal

China, een succesverhaal

Nadat we ons geleidelijk terugtrokken, gespreid over een periode van drie jaar en in overleg met onze partner in China, zetten we onze steun definitief stop (en sloten we onze bureaus in Beijing) in september 2015. We waren actief in het land sinds 1982.

Een kwarteeuw later

Onze partners in de verschillende provincies en zelfstandige regio's waar we actief waren zijn vandaag technisch in staat om zelf de strijd tegen tbc en lepra op een professionele manier aan te gaan.

De Chinese overheid en de provincies beschikken ook over de nodige financiële middelen om alle activiteiten voort te zetten, inclusief de strijd tegen multiresistente tuberculose en het beheersen van infecties. Mocht de nood zich voordoen, dan blijft Damiaanactie ter beschikking voor missies als consultant.

China is een mooi voorbeeld van de werkwijze van Damiaanactie:

  • altijd op vraag van de overheid en in overleg met de plaatselijke autoriteiten,
  • met als bedoeling zich op termijn te kunnen terugtrekken,
  • zodra de lokale partners over alle technische en financiële mogelijkheden beschikken om het werk dat we doen over te nemen,
  • en dezelfde kwaliteitsvolle zorg kunnen garanderen aan de patiënten.

Dit project in cijfers

Duur project
1982 - 2015

Inhoud project
Oorspronkelijk: lepra
1995-2013: lepra en tbc
Sinds 2013: tbc

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten