Bangladesh

Bangladesh

Kom meer te weten over de projecten van Damiaanactie in Bangladesh in 2017.

Bangladesh is een van Damiaanacties grootste projectenlanden. Sinds 1972 vecht onze organisatie hier tegen lepra en tuberculose.

De groenste theeplantages, de wildste junglegebieden, ‘s werelds langste natuurlijke zandstranden, 250 van de meest heldere rivieren ... Bangladesh mag nog onbekend gebied zijn voor velen; het land heeft heel wat te bieden.

Dichtbevolkt en arm

Maar Bangladesh kent ook een andere kant. Er wonen 170 miljoen inwoners. Het is één van ‘s werelds meest dichtbevolkte landen. Om maar een vergelijking te maken: in 2016 woonden er ongeveer 1200 inwoners/km²; dat is bijna 3,5 keer zoveel als in België. Stel je België maar eens voor met 37 miljoen inwoners in plaats van 11 miljoen. Erg druk, toch?

Daarnaast leeft 83% van de bevolking onder de armoedegrens; 1 op de 5 Bengalen leeft zelfs in extreme armoede. Voor 43% van de Bengalen is 1 euro het dagbudget.

Woon-, werk- en hygiëneomstandigheden

Steeds meer Bengalen trekken naar de stad op zoek naar werk. De zeer lage lonen, slechte arbeidsvoorwaarden en ontbrekende controle en bijsturing door de overheid dwingen de arbeiders een klein kamertje te huren met verschillende personen. Er is bovendien geen enkele wettelijke bescherming van de huurder en geen controle van de huiseigenaren. Huisjesmelkerij is dan ook een groot probleem. Deze slechte woon-, werk- en hygiëneomstandigheden werken lepra en tbc in de hand.

De huidige veiligheidssituatie in Bangladesh is ook niet om over naar huis te schrijven. Het werken in de regio wordt er daardoor niet op vergemakkelijkt. De afgelopen jaren vinden er geregeld terroristische aanslagen plaats van verschillende groeperingen. Ondanks dit alles blijft Damiaanactie zich er actief inzetten om lepra en tbc te bestrijden.

Damiaanactie in Bangladesh

Op vraag van de Bengaalse overheid voorziet Damiaanactie vandaag lepra- en tbc-programma’s in 14 van de 64 districten. Hiermee wordt een populatie van 33 miljoen inwoners bereikt; of 20% van de bevolking.

In die 14 districten zijn er 161 lepra- en tbc-klinieken. Deze kliniekjes liggen stuk voor stuk in de gezondheidscentra van de staat en werken er nauw mee samen. Damiaanactie heeft ook 3 eigen ziekenhuizen met 255 bedden. Hier worden tbc- en leprapatiënten met complicaties behandeld en patiënten met multiresistente tuberculose (MDR-TB).

Doelstellingen

Ons doel in Bangladesh? Lepra- en tbc-patiënten vroegtijdig opsporen en de juiste behandeling geven.

Tbc

In 2016 werden er 24.300 tbc-patiënten opgespoord en behandeld. Een kleine 170 van hen had MDR-TB. Dit zijn er niet opmerkelijk meer of minder dan de jaren voorheen. We kunnen spreken van een blijvende tbc-overdracht. Er is een dus een aanhoudende nood aan intensieve ondersteuning van tbc-controle.

 • DOTS
  Eén van de manieren om dit te bereiken is door het inschakelen van DOTS-providers.
  DOTS-wat? Direct Observed Treatment Short-course; ofwel het nemen van medicatie onder directe supervisie. Dit is een strategie waarbij onder meer dorpsdokters, ex-patiënten en religieuze leiders ingezet worden voor de preventie, diagnose en behandeling van (multiresistente) tuberculose en lepra. Deze methode wordt internationaal erkend door de WHO en wereldwijd toegepast. In Bangladesh werken ondertussen meer dan 8000 personen als DOTS-providers.

 • Negen maanden behandeling
  De 9 maanden behandeling werd door dr. Armand Van Deun, samen met het lokale Damiaanactieteam, ontwikkeld in Bangladesh. Daarom ook de benaming: het “Bangladesh-regime”. Deze behandeling is bedoeld voor MDR-TB-patiënten en is korter, goedkoper en beter verdraagzaam dan zijn voorganger. De 9 maanden behandeling zorgt er onder meer in Bangladesh voor dat 90% van de behandelde MDR-TB-patiënten geneest. Lees hier meer over de 9 maanden behandeling.

 • Textielsector
  Er worden in Bangladesh enorm veel tbc-patiënten gevonden in de textielsector. Tal van jonge meisjes trekken van rurale gebieden naar deze fabrieken die kleren vervaardigen voor grote, westerse modeketens. De arbeids- en woonomstandigheden laten er te wensen over waardoor ze een broeihaard voor ziektes worden. Tbc én MDR-TB komen in deze fabrieken vaker voor dan op andere plaatsen in Bangladesh. Wordt er niet snel ingegrepen, kan dit ernstige gevolgen betekenen voor de verspreiding van tbc. Om die reden voorziet Damiaanactie de nodige dienstverlening (of gezondheidszorgen) in fabrieken gelegen in of nabij het projectgebied van Damiaanactie.

Lepra

Lepra is sinds 1998 officieel geëlimineerd uit Bangladesh, met minder dan 1 geval per 10 000 inwoners. Dat betekent niet dat er geen leprapatiënten meer zijn. Bangladesh staat wereldwijd nog steeds op de 5de plaats, met zo’n 4000 nieuwe leprapatiënten jaarlijks. Maar de ziekte wordt niet meer beschouwd als een gevaar voor de publieke gezondheid.
Gevolgen? Minder interesse vanuit het gezondheidspersoneel, minder lepradetectie en minder expertise. Om maar een voorbeeld te geven: in 2014 werden er 63% minder leprapatiënten opgespoord dan in 2002. En dat is niet omdat er 63% minder leprapatiënten zijn…

Damiaanactie heeft in 2016 304 nieuwe leprapatiënten opgespoord en behandeld. De verminkingsgraad blijft hoog (14.8%), wat wijst op een laattijdige diagnose.

 • Actieve opsporing
  Een actieve opsporing blijft dan ook belangrijk; vooral in rurale gebieden. Hierbij wordt de omgeving van nieuw-gediagnosticeerde patiënten gescreend om te verifiëren of diens naasten al dan niet besmet zijn.

Sociaal-economische rehabilitatie

Dankzij Damiaanactie revalideerden het afgelopen jaar een heleboel verminkte genezen personen. Verschillende families kregen hulp via inkomstengenererende activiteiten. De organisatie voorzag fondsen voor het openen van een winkel, of voor de aanschaf van een riksja, melkkoe of machine om rijst te pellen. Tientallen gezinnen kregen bovendien hulp om hun kinderen naar school te sturen.

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
1 485 437

Start project
1972

Inhoud project
tbc en lepra

Behandeld in 2017
25.633 tbc-patiënten
475 leprapatiënten

Nazorg en steun in 2017
211 tbc-patiënten
2417 leprapatiënten

Nieuwe behandelingen voor multiresistente tbc in 2017
4184

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten