Bolivia

Bolivia

Kom meer te weten over de projecten van Damiaanactie in Bolivia in 2017

2016 betekende de start van ons project in Bolivia. In Cochabamba om precies te zijn. Dit is het allereerste projectland waar wij in de toekomst steun zullen bieden aan nationale programma’s van alle drie de ziektes: lepra, tuberculose én leishmaniasis.

Land van contrasten

Op 34 meter hoogte biedt het indrukwekkende standbeeld El Cristo de la Concordia een prachtig, panoramisch zicht over de regio van Cochabamba. Heuvels, valleien en bebouwde gebieden zover het oog kan zien … een idyllisch landschap zou je haast denken. Toch hangt er een enorme zwarte wolk boven het mooie Boliviaanse landschap: de geografische uitdagingen die het land telt.

Een hoogteverschil van 2300 meter tussen deze zelfde valleien en het Andesgebergte maakt het voor de bewoners erg moeilijk een goede toegang tot de gezondheidszorg te hebben. Maar het doorkruisen van deze bergen – zelfs tijdens het regenseizoen – is jammer genoeg niet dé grootste uitdaging voor de Bolivianen.

Uitdagingen

Tuberculose
Cochabamba ligt op een hoogte van 2500 meter en is Bolivia’s 3de stad. Maar het is ook de 3de meest getroffen regio door tuberculose in het land. We tellen er 1500 tuberculosepatiënten per jaar, waarvan 1% aan multiresistente tuberculose (MDR-TB) lijdt. Een eigenaardig laag percentage, maar daar is een verklaring voor. De test voor het opsporen van multiresistente tuberculose bevindt zich namelijk enkel in La Paz, de administratieve hoofdstad van het land. De diagnose voor MDR-TB neemt tussen 3 en 6 maanden in beslag! We vermoeden dat dit een reden is voor het nogal lage aantal gediagnosticeerde patiënten met MDR-TB …

Leishmaniasis
Zo’n 300 patiënten, zowel kinderen als volwassenen, worden jaarlijks geteisterd door leishmaniasis. De ziekte komt vooral voor in het Andesgebergte. Daar zijn 2 redenen voor: enerzijds de moeilijke geografische bereikbaarheid van het gebied, anderzijds het gebrek aan opgeleid verzorgend personeel. Maar de grootste uitdaging wat leishmaniasis betreft is de kwaliteit van de diagnose.

Lepra
Lepra wordt in Bolivia sinds 2000 al niet meer beschouwd als een probleem voor de volksgezondheid; het land behaalde dus het vooropgestelde doel – minder dan 1 leprapatiënt per 10 000 inwoners – van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er bestaat dus geen enkel lepracontroleprogramma meer in Bolivia vandaag. Momenteel telt het land ongeveer 9 leprapatiënten; een aantal dat naar alle waarschijnlijkheid sterk onderschat is. Maar of de teller nu op 100 staat of op 1; wij blijven strijden tot de laatste leprapatiënt genezen is.

Verzorgend personeel
Bolivia kent een probleem op vlak van personeel; het lokaal medisch personeel is namelijk erg onstabiel. Het gevolg? Het verzorgend personeel heeft niet altijd voldoende kennis en ervaring wat deze 3 infectieziektes betreft.

Beperkte middelen
Financiële problemen liggen aan de grondslag van de problemen in Bolivia. De nationale gezondheidsprogramma’s hebben dringend nood aan extra financiële inbreng van hun partners om deze moeilijkheden op te vangen.

Ons doel?

In eerste instantie is ons doel de zorgkwaliteit voor tuberculosepatiënten verbeteren. Met dat objectief in ons achterhoofd zetten wij verschillende tbc-activiteiten op. Tegelijkertijd bestrijden we ook leishmaniasis en lepra.

  • 90 minuten om tuberculose op te sporen

Voortaan moet een mogelijke tbc-patiënt niet meer lang wachten om zijn of haar status te kennen. Sinds 2010 raadt de Wereldgezondheidsorganisatie het gebruik van de Genexpert namelijk aan; een moleculaire test die als eerste opsporingstest dient. In eerste instantie werd de machine gebruikt om resistentie aan rifampicine te testen, één van de meest succesvolle medicijnen tegen tuberculose. De Genexpert heeft slechts 90 minuten nodig om de diagnose tuberculose te stellen; een zegen in een land dat dagelijks al af krijgt te rekenen met een hele resem uitdagingen.

Genexpert werd in Cochabamba in gebruik genomen eind 2016 en is de eerste tool voor moleculaire technologie waar het land in investeerde. De ervaring in verband met de machine zal gelden als referentie voor andere geïnteresseerde gebieden in Bolivia.

  • Een meer betrouwbare screening

Omwille van geografische uitdagingen moet sputum soms verre afstanden afleggen vooraleer de stalen in een laboratorium onderzocht kunnen worden. Om te vermijden dat bacillen tijdens het transport sterven moeten de sputumstaaltjes koel bewaard blijven. Daarom investeerde Damiaanactie in koelinstallaties in het transport.

  • Capaciteit uitbreiden

Door het verzorgend personeel op te leiden willen wij een onberispelijke kwaliteit van zorg bieden. Er werden daarom al verschillende trainingen gevolgd in 2017. Het doel? Multiresistente tuberculose het hoofd bieden, in het bijzonder aan de hand van de Genexpert voor de vroegtijdige opsporing van tuberculose.

  • Sociaal-economische hulp

Voeding is erg belangrijk bij de behandeling van tbc-patiënten. Wij helpen de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen, gedetineerden en ondervoede mensen) daarom met nutritionele steun. We geven hen voedingssupplementen en verzorgen hun onkosten wat betreft extra onderzoek en eventuele verplaatsingen.

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
96 867

Start project
2016

Inhoud project
Lepra, tbc en leishmaniasis

Behandeld in 2017
1138 tbc-patiënten
8 leprapatiënten
285 leishmaniasispatiënten

Nazorg en steun in 2017
7 tbc-patiënten
6 leishmaniasispatiënten

Nieuwe behandelingen voor multiresistente tbc in 2017
354

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten