Burundi: activiteiten in 2017

Burundi: activiteiten in 2017

Driehonderd mensen per vierkante kilometer wonen er in Burundi. Elk jaar komt daar nog eens 3% bij. Niet gek dus dat ziektes zoals lepra en tbc hier hoogtij vieren. Volgens de WHO lopen jaarlijks 12.000 mensen tbc op in Burundi.

Project: Tbc- en leprabestrijding

Vertegenwoordiger: Dr. Michel Sawadogo

Lokale partner: Ministerie van Volksgezondheid en Aidsbestrijding

Steunt: Nationaal Lepra- en Tuberculoseprogramma (PNILT)

Uitgaven 2017: € 361.684

Personeel onder lokaal contract: 10 (waarvan 1 expat)

Start project: 1964

Medische hulp

In het nationaal gezondheidscentrum voor multiresistente tuberculose (MDR-TB) startten in 2017 50 patiënten de 9 maanden behandeling. Gedurende de hele behandeling werden de patiënten 4 maanden lang gehospitaliseerd. Elke ochtend kregen ze te eten een uur voor ze hun medicijnen namen. Dit zorgde ervoor dat zij minder bijwerkingen van de medicijnen hadden.

Actieve opsporing

Het afgelopen jaar werden actieve opsporingscampagnes georganiseerd voor lepra in endemische zones van het land.

Verenigingen van personen genezen van lepra voerden ook actieve opsporingscampagnes. Zij zullen binnenkort fietsen krijgen om deze campagnes te vergemakkelijken.

De vereniging van genezen personen Dushigikrane tudakumirana van Nyamitanga vond zo het afgelopen jaar 5 nieuwe leprapatiënten. Zij verwezen deze door naar gezondheidscentra in de buurt.

Informeren en sensibiliseren

Damiaanactie sloot een akkoord met 3 radiozenders in Bujumbura en 2 in de provincies Rumonge en Ngazi. Verschillende radiospots en -uitzendingen over lepra en tbc werden gedurende het jaar uitgezonden om luisteraars te informeren en sensibiliseren.

Voor de actieve opsporingscampagnes voor lepra van start gaan worden sensibiliseringscampagnes gevoerd door Damiaanactie. Deze gebeuren in kerken, tempels en moskeeën. Mensen die tekenen van lepra vertonen worden zo naar gezondheidscentra doorgestuurd.

Care after cure

180 leprapatiënten en personen genezen van lepra kregen een kaart voor medische assistentie. Deze kaart geeft hen en hun familie toegang tot goedkopere gezondheidszorg.

19 patiënten die een operatieve ingreep ondergingen voor lepracomplicaties ontvingen beschermende lepraschoenen.

1 patiënt met een geamputeerd been ontving een beenprothese

180 leprapatiënten en hun familie kregen kleding, eten, zeep en schoolmateriaal.

Tijdens de actieve opsporingscampagnes kregen 150 patiënten schoenen die hen hielpen beter te wandelen.

Technische en financiële steun

Damiaanactie hielp bij het opstellen van guidelines voor infectiecontrole. Damiaanactie zorgde nadien voor opleidingen over deze guidelines van het personeel, en hielp bij de opstart van de activiteiten.

Elke 2 à 3 maanden bezoekt een arts van Damiaanactie het nationaal gezondheidscentrum voor MDR-TB. De arts evalueert de manier van werken en doet aanbevelingen wanneer nodig. Ook de WHO evalueerde de gezondheidszorg, Damiaanactie hielp hierbij.

Co-infectie: het nationaal comité, waarvan Damiaanactie lid is, valideerde de resultaten van een interventie die plaatsvond i.v.m. de preventieve behandeling chemoprofylaxe. Deze wordt aan mensen met hiv gegeven in 4 centra in Bujumbura. Er bleken moeilijkheden bij de screening voor tbc van hiv-patiënten, alsook de monitoring en therapietrouw voor de profylaxe geneesmiddelen.

Damiaanactie verleende technische steun aan het onderzoek rond de resistentie aan tbc-medicijnen. Onze organisatie ondertekende hiervoor een overeenkomst met het PNILT waarbij gesteld werd dat Damiaanactie verantwoordelijk is voor het technisch en financieel beheer van de activiteit. Dit onderzoek gaat binnenkort van start.

Wetenschappelijk onderzoek

Verschillende projecten werden opgezet m.b.t. operationeel onderzoek dat weldra gevoerd zal worden:
- Pilootstudie in het tuberculosecentrum van Bujumbura voor de actieve opsporing van nieuwe tbc-patiënten aan de hand van contacten van tbc-patiënten in 6 instabiele wijken van de stad.
- Versterking van de toegang tot de zorg, de vermindering van morbiditeit en mortaliteit en van de sociale lasten die tbc met zich meebrengt in de gemeenschap van druggebruikers.
- Versterking van de vroegtijdige opsporing van tbc in een instabiele wijk van Bujumbura (Buterere) aan de hand van actieve opsporing. Maar ook door het sensibiliseren van de bevolking door jonge moto- en buschauffeurs in te schakelen. Dit gebeurt in samenwerking met 8 privé-gezondheidscentra.
- Verbeteren van de snelheid en de kwaliteit van lepradiagnoses aan de hand van actieve opsporing en teledermatologie in 4 endemische provincies van Burundi.

Opleiding

110 personeelsleden in endemische tbc-provincies (Cibitoke, Bubanza, Rutana en Makamba) kregen een on-the-job training tijdens het jaar

Er werden ook opleidingen gegeven in endemische zones voor lepra. Deze werden gegeven in gezondheidscentra. In totaal werden 90 gezondheidsmedewerkers op die manier gevormd in 25 gezondheidscentra verspreid over 5 endemische provincies.

Doelstellingen 2018

Damiaanactie zal genezen personen opleiden zodat zij de eerste zorgen kunnen toedienen in hun gemeenschap.

6 nieuwe verenigingen van personen die genezen zijn van lepra worden opgericht, wat het totaal op 12 brengt.

Patiëntencijfers

Bereik: 10.400.939

Opgespoorde en behandelde patiënten: Tbc: 7862
Lepra: 400

Patiënten die extra steun ontvingen: Tbc: 50
Lepra: 1138

Patiënten met MDR-TB die hun behandeling startten in 2017: 50

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
361 684

Start project
1964

Inhoud project
Lepra en tbc

Behandeld in 2017
7862 tbc-patiënten
400 leprapatiënten

Nazorg en steun in 2017
50 tbc-patiënten
1138 leprapatiënten

Nieuwe behandelingen voor multiresistente tbc in 2017
50

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten