Comoren: activiteiten in 2017

Comoren: activiteiten in 2017

De Comoren is een eilandengroep in de Indische Oceaan. Een klein gebied met een klein bewonersaantal. Slechts 800.000 mensen bewonen de eilanden. Toch zijn de Comoren een van de landen met de grootste incidentie lepra wereldwijd.

o Project: Tbc- en leprabestrijding
o Vertegenwoordiger: Dr. Younoussa Assoumani
o Lokale partner: Ministerie van Volksgezondheid
o Steunt: Nationaal lepra- en tbc-programma
o Uitgaven 2017: € 219.134
o Personeel onder lokaal contract: 7
o Start project: 1979

Medische hulp

o De 9 maanden behandeling voor multiresistente tbc (MDR-TB) werd een paar jaar geleden succesvol ingevoerd en boekt nog steeds goede resultaten

o Alle tbc-patiënten die behandeld worden door Damiaanactie krijgen maandelijks voedselpakketten

o Leprapatiënten die deelnemen aan R2STOP krijgen ook nutritionele steun. R2STOP is een onderzoek van verschillende lepraorganisaties dat doelt op het stoppen van de transmissie van neglected tropical diseases

o Alle andere zwakke, gehospitaliseerde en arme patiënten kregen het afgelopen jaar ook voedselhulp van Damiaanactie

Actieve opsporing

o Door aan geolokalisatie te doen met een mobiele app tijdens de actieve opsporing is het gemakkelijkker om nieuwe patiënten te vinden, hun locatie in kaart te brengen en relevante maatregelen te nemen ter preventie van de bevolking.

o Met een mobiel X-rayapparaat worden nieuwe patiënten sneller opgespoord, zelfs in de meest afgelegen gebieden. Dit verkleint de kost van de actieve opsporing en vergroot de kans op het vinden van nieuwe patiënten.

o 30% meer patiënten worden opgespoord ieder jaar dankzij actieve opsporing

We sporen meer patiënten op met actieve opsporing. Het is een belangrijke strategie, zeker als je weet dat 1 patiënt op de 3 nog kind is. In 2017 waren 164 patiënten kinderen. Een ander voordeel is het vermijden van levenslange handicaps. Van de 429 opgespoorde personen vertoonden slechts 8 tweedegraads verminkingen, of een zichtbare handicap. - Dr. Younoussa Assoumani

Informeren en sensibiliseren

o Communautaire verenigingen sensibiliseerden het afgelopen jaar de bevolking in samenwerking met dokters en verpleegkundigen van Damiaanactie

o Wanneer een nieuwe tbc- of leprapatiënt opgespoord is wordt zowel de patiënt als de familie geïnformeerd en gesensibiliseerd

o Damiaanactie sensibiliseert ook de authoriteiten van het land door de strijd tegen lepra en tbc te coördineren (aan de hand van trimestriële vergaderingen, het organiseren van World Leprosy Day en World TB Day.)

o Damiaanactie organiseert ieder jaar 2 minicampagnes voor lepra

Technische steun

o Damiaanactie geeft ieder jaar technische steun aan de teams op het terrein door hen te helpen bij de opsporing en behandeling van lepra en tbc. Maar ook door het aanbieden van nieuwe technologieën, strategieën en andere toold (GeneXpert, geolokalisatie, ... )

o Damiaanactie geeft ook technische steun aan de coördinatoren van de teams op het terrein zodat hun performance verbetert (supervisie, technische en administratieve guidelines, ... )

Opleidingen

o Aan het begin van elke minicampagne voor lepra wordt het personeel opgeleid

o Gezondheidsmedewerkers worden ook naar het buitenland gestuurd voor opleidingen over tbc en bacteriologie (Madagascar 2016-2017)

o Damiaanactie neemt ook deel aan internationale vergaderingen (WHO, Wereldfonds, ... )

o Artsen en verpleegkundigen krijgen on-the-job opleidingen om ervoor te zorgen dat hun kennis en kunde up do date blijven.

o Nieuwe artsen en verpleegkundigen worden door Damiaanactie opgeleid over lepra en tbc

Wetenschappelijk onderzoek

o Damiaanactie neemt deel aan R2STOP; een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITG) en andere lepra-organisaties. Er wordt gezocht naar een verklaring voor de hoge incidentie lepra op het eiland Anjouàn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geolokalisatie.

Care after cure

o 50 à 100 paar lepraschoenen worden ieder jaar uitgedeeld aan leprapatiënten en genezen personen

Patiëntencijfers

o Bereik: 828.147
o Opgespoorde en behandelde patiënten: lepra: 429
Tbc: 128
o Patiënten die extra steun ontvingen: Lepra: 102

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
219 134

Start project
1979

Inhoud project
Oorspronkelijk: lepra
Vandaag: lepra en tbc

Behandeld in 2017
128 tbc-patiënten
429 leprapatiënten

Nazorg en steun in 2017
102 leprapatiënten

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten