Guinee: activiteiten in 2017

Guinee: activiteiten in 2017

De WHO schat dat Guinee jaarlijks 22.000 nieuwe tbc-patiënten telt. Wij focussen ons hier dan ook op deze tbc-bestrijding.

o Project: tbc-bestrijding
o Vertegenwoordiger: Dr. Souleymane Hassane Harouna
o Lokale partner: Ministerie van Volksgezondheid
o Steunt: Nationaal lepra- en tuberculoseprogramma (PNLAT)
o Uitgaven 2017: € 368.870
o Personeel onder lokaal contract: 7 (waarvan 1 expat)
o Start project: 2007

Medische hulp

Damiaanactie bestrijdt tuberculose in Guinee sinds 2007

o Damiaanactie breidde haar interventiezone uit met 4 nieuwe prefecturen in de regio Laag-Guinee

o Onze teams behandelden het afgelopen jaar een recordaantal patiënten met de 9 maanden behandeling voor multiresistente tuberculose (MDR-TB): 165 patiënten

o Eén meisje dat MDR-TB kreeg toen ze 8 maanden oud was genas in april 2017. Ze was 1 van de 1ste personen die behandeld werd met de 9 maanden behandeling.

o Tbc-patiënten krijgen tijdens hun behandeling nutritionele steun. Zo kregen 69 patiënten het afgelopen jaar maandelijks rijst, vis en olie.

Actieve opsporing

o Damiaanactie maakt voortaan gebruik van een mobiele applicatie voor de geolokalisatie bij actieve opsporing.

Care after cure

Damiaanactie bestrijdt tuberculose in Guinee sinds 2007

o Een patiënte genezen van Pre-ultraresistente tbc (Pre-XDR-TB) kreeg van Damiaanactie de middelen om een vishandeltje op te starten. Hierdoor kon zij na haar genezing weer voor zichzelf, haar 3 zonen en haar zieke moeder zorgen.

Technische en financiële steun

o Damiaanactie richtte 4 nieuwe gezondheidscentra op in hun interventiezone

o Het tbc-centrum in Boké werd gerenoveerd nadat deze in verval was geraakt na de ebola-epidemie van 2014

Uitdagingen

o Het beheer van de tbc-medicijnen op nationaal niveau blijft een uitdaging in Guinee

Hoe maakt Damiaanactie het verschil in Guinee?

o Door een patiëntgerichte zorg te bieden

o Door dicht bij de patiënt te staan

o Door een hoogstaande kwaliteit van de activiteiten in de strijd tegen tbc te bieden

Doelstellingen 2018

o Damiaanactie wil graag 3 nieuwe gezondheidscentra creëren in 2018, en daardoor de interventiezone vergroten

o Het genezen van 88% van alle tbc-patiënten (nieuwe en hervallen) in de interventiezones

o 80% van alle MDR-TB-patiënten genezen

Patiëntencijfers

Damiaanactie strijdt tegen tbc in Guinee

o Bereik: 3.115.115
o Opgespoorde en behandelde patiënten: 9051
o Patiënten die extra steun ontvingen: 165
o Patiënten met MDR-TB die hun behandeling in 2017 startten: 165

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
368 870

Start project
2007

Inhoud project
tbc

Behandeld in 2017
9051 tbc-patiënten

Nazorg en steun in 2017
165 tbc-patiënten

Nieuwe behandelingen voor multiresistente tbc in 2017
165

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten