India

India

Meer dan de helft van alle leprapatiënten wereldwijd woont in India. En ook tbc houdt er lelijk huis. India telt een kwart van alle tbc-patiënten wereldwijd. Goed voor bijna 3 miljoen mensen per jaar.

o Project: Tbc- en leprabestrijding
o Vertegenwoordiger: Dr. Mugudalabetta Shivakumar
o Lokale partner: Ministerie van Volksgezondheid, 10 lokale ngo's
o Steunt: Nationaal lepra- en tuberculoseprogramma op districtsniveau in de staten (Andra Pradesh, Bihar, Delhi, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu), projecten van lokale ngo’s en eigen projecten
o Uitgaven 2017: € 1.603.445
o Personeel onder lokaal contract: 251
o Start project: 1964

Medische hulp

o India introduceerde de 9 maanden behandeling voor multiresistente tuberculose (MDR-TB) op kleine schaal in 2017. In 2018 zal de implementering uitgebreid worden.

Actieve opsporing

o Een mobiele applicatie werd gebruikt voor de actieve opsporing van nieuwe leprapatiënten, maar ook voor het in kaart brengen van eventuele clusters van patiënten. Hierdoor doorbreekt Damiaanactie niet alleen de besmettingsketen, maar ook de incidentie.

o Mensen die nauw samenleven met leprapatiënten startten een preventieve behandeling met Prophylaxis.

Care after cure

Enkele voorbeelden van Care after cure-projecten in 2017:
o Herstellende leprachirurgie: 449
o Wondverzorging: 1978
o Verzorging van leprareacties: 327
o Thuiszorg voor leprapatiënten: 11.064
o Personen die lepraschoenen ontvingen: 7393
o Huizen gebouwd/gerenoveerd voor leprapatiënten: 101

Damiaanactie is de enige ngo in India die zowel op het medisch als het sociaal aspect focust bij lepra en tbc en waarbij mensen centraal staan. - Dr. Shivakumar

Technische en financiële steun

o Damien Foundation India Trust voorzag technische steun voor de Leprosy Case Detection Campaign, georganiseerd door het Nationaal lepraprogramma in 3 staten.

o Een nieuwe afdeling voor leprapatiënten werd gebouwd in het Anandapuram lepra home met behulp van de bouwkampen van Damiaanactie. Hier kunnen 18 leprapatiënten in geholpen worden gedurende het jaar.

o Damiaanactie renoveerde met behulp van de bouwkampen het lepraziekenhuis in Polambakkam. Hiermee worden 50 leprapatiënten geholpen

Patiëntencijfers

o Bereik: Tbc: 57 miljoen mensen
Lepra: 109 miljoen mensen

o Opgespoorde en behandelde patiënten: Tbc: 13.186
Lepra: 12.472

o Patiënten die extra steun ontvingen: Tbc: 819
Lepra: 10.605

o Patiënten met MDR-TB die hun behandeling startten in 2017: 391

Hoe maakt Damiaanactie het verschil in India?

o Hoewel het soms moeilijk is de impact te meten in een land met 1,2 biljoen inwoners, kunnen verschillen op het niveau van de patiënten wel gemerkt worden:
° Leprapatiënten: het voorkomen of corrigeren van misvormingen, zelfzorg en sociaal-economische re-integratie in de maatschappij
° Tbc-patiënten: therapie, ziekenzorg, follow-up en nutritionele steun gedurende de behandeling

In 2018 willen we de focus leggen op het screenen van patiënten en capaciteitsversterking van gezondheidsmedewerkers die betrokken zijn in gezondheidsprogramma’s in scholen. Dit om het aantal jonge leprapatiënten met misvormingen ten gevolge van de ziekte terug te schroeven. - Dr. Shivakumar

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
1 603 445

Start project
1964

Inhoud project
Oorspronkelijk: lepra
Vandaag: lepra en tbc

Behandeld in 2017
13186 tbc-patiënten
12472 leprapatiënten

Nazorg en steun in 2017
819 tbc-patiënten
10.605 leprapatiënten

Nieuwe behandelingen voor multiresistente tbc in 2017
391

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten