Mozambique

Mozambique

Kom hier meer te weten over de activiteiten van Damiaanactie in Mozambique in 2017

In 2004 startte Damiaanactie een project in Mozambique. De provincies Tete en Sofala kunnen sindsdien op onze steun rekenen in hun nationale lepra- en tbc-programma. Het bereik? Bijna 5 miljoen mensen.

Zon, zee, zand

Als je aan Mozambique denkt, denk je aan witte stranden, kleurige vissersbootjes, ontelbare palmbomen en een verdwaalde kokosnoot hier en daar. Met haar 2600 meter aan kustlijn is het land een must see voor elke strandliefhebber. Maar Mozambique telt ook heel wat kleurrijke steden en natuurliefhebbers halen hun hart op in de diverse nationale parken.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn in Mozambique.

Dekolonisatie en oorlog

Het Zuidoost-Afrikaans land kreunde lange tijd onder de kolonisatie van de Portugezen en de verschillende binnenlandse oorlogen. Sinds de dekolonisatie in 1975, het vredesakkoord in 1992, en de daaropvolgende verkiezingen, kent Mozambique vooruitgang op verschillende vlakken. Politiek, vrijheid van religie, mensenrechten, economie, …

Maar er is nog heel wat werk aan de winkel.

Zorgwekkende gezondheidsinfrastructuur

Zo is de gezondheidssituatie in Mozambique zorgwekkend. Ondanks een grotere beschikbaarheid van middelen en positieve sociaal-economische ontwikkelingen heeft het land een slechte gezondheidsinfrastructuur.

Enkele cijfers:

54% van de bevolking leeft onder de armoedegrens
1 kind op 4 is ondervoed
Een kwart van de populatie heeft toegang tot schoon drinkwater
46% kan gebruikmaken van sanitaire voorzieningen
Gemiddelde levensverwachting = 47,4 jaar

Neem daar nog eens bij dat 30% van de Mozambikanen geen toegang tot gezondheidszorg heeft en dat medicijnen vaak niet te betalen zijn, en je begrijpt waarom ziektes als hiv/aids, malaria en tuberculose er hoogtij vieren.

Tbc en lepra

Mozambique is 1 van de 30 ‘TB High Burden Countries’. Samen tellen deze landen 80% van het aantal tbc-patiënten wereldwijd. Naar schattingen lopen jaarlijks 159.000 mensen tbc op in Mozambique.

Tot 2000 was Mozambique 1 van de 6 landen met het meest aantal leprapatiënten. Samen goed voor 90% van alle leprapatiënten wereldwijd. Hoewel lepra niet langer als een gevaar voor de volksgezondheid gezien wordt in Mozambique, werden er in 2016 meer dan 1300 nieuwe leprapatiënten opgespoord. Een kwart van hen is kind.

Damiaanactie in Mozambique

Damiaanactie ondersteunt het tbc- en lepraprogramma in de provincies Tete en Sofala op vraag van de Mozambikaanse regering. Hiermee wordt een publiek bereikt van 5 miljoen mensen.

De detectie van beide ziektes bleef in het verleden een zwak punt. Via vrijwilligerswerk en minicampagnes in prioritaire districten werd er daarom geprobeerd meer getroffen personen op te sporen. En met succes. Het aantal gedetecteerde tbc- en leprapatiënten steeg en ook de behandelingsresultaten voor lepra en tbc gingen de goede kant uit.

Financiële en technische steun en opleidingen
We voorzien financiële ondersteuning en technische assistentie. Bovendien vormen we gezondheidspersoneel en laboranten in 26 districten. Vanaf 2014 voorzien we ook een perifere ondersteuning van de districten, en leiden we vrijwilligers uit de dorpen op. Zo kunnen zij de ziektes opsporen en patiënten doorverwijzen. Bovendien kunnen ze sputum transporteren naar de labo’s en DOTS voorzien voor lepra- en tbc-patiënten uit de dorpen.

Bij DOTS (Directly Observed Treatment, Shourt-course) neemt de tbc-patiënt medicatie onder directe supervisie. Deze aanpak is nodig om te voorkomen dat hij of zij de behandeling voortijdig beëindigt en MDR-TB ontwikkelt.

Vooruitgang in 2016

 • Meer tbc- en leprapatiënten opgespoord
  Zowel voor lepra als tbc worden steeds betere resultaten gezien wat betreft de opsporing. Deze verbetering zien we overal waar vrijwilligers aan de slag zijn.
 • Goede resultaten tbc-behandeling
  Tbc-behandelingsresultaten zijn sinds lange tijd goed in Mozambique, en konden ook in 2016 behouden worden. De genezingsgraad van behandelde tbc-patiënten bedroeg 89,6% in Sofala en 96% in Tete.
 • Genezingsgraad lepra goed
  Leprabehandelingen worden doorgaans goed opgevolgd. Zo bedroeg de genezingsgraad in de provincie Sofala 95,5% voor multibacillaire lepra en 100% voor paucibacillaire lepra .
 • Goede omkadering van zelfzorg bij lepra
  Damiaanactie voorziet de nodige omkadering voor zelfzorg van mensen die leven met de gevolgen van lepra. Bovendien stimuleren we ook sociaal-economische zelfhulpgroepen voor mensen getroffen door lepra.
 • Tbc/hiv-management verbeterd
  Bijna alle tbc-patiënten worden getest op hiv en indien positief behandeld. Dit is mogelijk dankzij intensieve omkadering, supervisie en training. De behandelingsgraad van personen met een co-infectie is zeer goed in Tete en Sofala.
 • Invoering 9 maanden behandeling voor MDR-TB
  Mozambique voert de verkorte 9 maanden behandeling voor multiresistente tuberculose (MDR-TB) in. Goed nieuws want de genezingsgraad van de ziekte laat nog te wensen over in het land. Door de implementatie van deze nieuwe behandeling wordt een sprong in de genezingsgraad verwacht. Lees hier meer over de 9 maanden behandeling.

Uitdagingen

 • Herkennen en behandelen van complicaties bij lepra kan beter
  Er is een verbetering nodig in het herkennen en opsporen van lepra en de complicaties die daarbij komen kijken. Dit zijn dan ook aandachtspunten naar de toekomst toe. Wél is de voetverzorging verbeterd door het werk van GAC’s (zelfhulpgroepen).
 • Genexpertnetwerk blijft beperkt
  Damiaanactie promoot en ondersteunt het systematisch testen van hervallen tbc-patiënten met Genexpert. Dit is een snelle, compacte machine die aan de hand van een DNA-analyse kijkt of een persoon besmet is met tbc of MDR-TB. Maar het Genexpertnetwerk blijft beperkt.
 • Opsporing en behandeling MDR-TB-patiënten kan beter
  De opsporing en behandeling van MDR-TB-patiënten blijft beperkt. Dit onder meer door dit beperkte Genexpertnetwerk. Maar ook de afname met transport van sputumstalen van hervallen tbc-patiënten moet versterkt worden. Ondanks de ondersteuning van Damiaanactie blijft de genezingsgraad van MDR-TB laag.

Toekomst

Wij blijven Mozambique ook dit jaar nog financiële en technische assistentie bieden.

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
201 446

Start project
2004

Inhoud project
lepra en tbc

Behandeld in 2017
17455 tbc-patiënten
88 leprapatiënten

Nazorg en steun in 2017
149 tbc-patiënten
58 leprapatiënten

Nieuwe behandelingen voor multiresistente tbc in 2017
96 patiënten

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten