Nepal

Nepal

September 2017 was een belangrijk moment voor Damiaanactie: een nieuw project werd officieel opgestart in Nepal. Op het programma? De strijd tegen lepra en tuberculose.

Vind hier meer informatie over de projecten van Damiaanactie in Nepal in 2017

Het dak van de wereld

Meer dan 28 miljoen inwoners telt Nepal, waarvan 40% nog kind is. Bijna 30% van de populatie leeft onder de armoedegrens.

Maar ook de geografie van het land bezorgt een mens kippenvel. De gigantische hoogteverschillen tussen de Mount Everest en de zuidelijke laagvlakte Terai. Maar ook de afgelegen gebieden, moeilijk bereikbare gezondheidscentra en achterstand in ontwikkeling zijn geen lachertje. Deze factoren zorgen er mede voor er in Nepal nog steeds heel wat lepra en tuberculose voorkomt.

Een land in rouw

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg het Aziatische land in 2015 af te rekenen met 2 verwoestende aardbevingen. Resultaat: 8800 doden en 2,8 miljoen Nepalezen die sindsdien afhankelijk zijn van humanitaire hulp.

Vraag is hoe je van zo’n tragedie herstellen kunt en tegelijk verschillende andere problemen op kunt lossen zonder hulp van buitenaf?

In cijfers

In 2016 werden er 34.000 nieuwe tbc-patiënten gediagnosticeerd in Nepal. Dit aantal bevat ook hervallen patiënten na behandeling. Zo’n 350 van hen hadden multiresistente tuberculose (MDR-TB), en 17 de ultraresistente vorm (XDR-TB).

Wat lepra betreft werden 3000 patiënten gediagnosticeerd met de ziekte. Een niet onbelangrijk aantal, maar dit is enkel het topje van de ijsberg. Een heel deel van de leprapatiënten blijft namelijk onopgespoord of wordt geregistreerd.

Onze doelen

Damiaanactie focust op 25 districten in het centrum en Westen van het land. Meer dan 3 miljoen mensen worden hierdoor bereikt.

Tuberculose

Wij werken samen met het Nepalees nationaal centrum voor tuberculosebestrijding op verschillende niveaus:

  • Implementering van 9 maanden behandeling voor MDR-TB

Voordeel van deze behandeling? De patiënten worden enkel tijdens de eerste fase van de behandeling gehospitaliseerd. Daarna kunnen ze thuis verder verzorgd worden of in een centrum dicht bij hun woonplaats. Patiënten moeten dus geen maanden tot een jaar meer in het ziekenhuis verblijven. Dit is niet alleen een minder grote sociale, maar ook economische last.

  • Mobiliseren van vrijwilligers

Onze vrijwilligers gaan in sloppenwijken en andere achtergestelde gebieden van deur tot deur om sputum op te vangen en mensen te testen op tuberculose.

  • Sociaal-economische hulp

Een klein kruidenierswinkeltje openen, kinderen naar school helpen gaan, groeimelk kopen voor baby’s van wie de moeder overleden is: wij geven patiënten soms een extra duwtje in de rug.

Lepra

Lepra is officieel uitgeroeid in Nepal, met minder dan 1 patiënt per 10.000 inwoners. Maar de ziekte blijft een probleem in sommige regio’s van het land. Waarom? Omwille van de armoede, maar ook de 1690 kilometer lange grens met India; het land met het meest aantal leprapatiënten wereldwijd.

  • Capaciteiten versterken

Patiënten met complicaties moeten in de best mogelijke omstandigheden opgenomen worden. Wij leiden ons personeel dus op op gebied van wondverzorging, septische chirurgie en kinesitherapie. Hierdoor neemt het aantal personen met een fysieke handicap ten gevolge van lepra af.

  • Lepra uitroeien

Onze wens? Lepra uitroeien uit alle districten van Nepal. Hoe willen we dit bereiken? We willen de besmettingscyclus doorbreken door de ziekte vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Onze vrijwilligers gaan op pad om eventuele nieuwe gevallen van lepra op te sporen. Wij behandelen mensen bovendien preventief wanneer ze blootgesteld werden aan de ziekte. Als iemand gediagnosticeerd is met lepra, geven we aan zijn of haar naasten een dosis rifampicine waarmee zij voor de komende 2 à 3 jaar beschermd zijn tegen de ziekte.

  • Sociaal-economische hulp

De regio’s waar lepra een probleem vormt zijn veelal economisch achtergestelde regio’s gekenmerkt door volgende vicieuze cirkel: de bevolking heeft moeilijkheden de eindjes aan elkaar te knopen. Hierdoor zijn ze nog kwetsbaarder voor armoedeziektes. Een handeltje opstarten, onder andere, zorgt ervoor dat zij hun hoofd boven het water kunnen houden. Wij helpen hen hiermee.

Dokter Sushil Koirala, “The Rose Doctor”

Dr. Sushil Koirala vertegenwoordigt Damiaanactie in Nepal al sinds juni 2016. Hij is 1 van de weinigen in het land die lepra- en tbc-patiënten behandelt; anderen zijn bang om zelf besmet te raken of gestigmatiseerd te worden door de bevolking.

Dr. Sushil niet. Hij bevecht dit stigma zelfs met een leuk, persoonlijk initiatief: rozen uitdelen! Door rozen aan patiënten te schenken wil hij hen niet alleen een hart onder de riem steken, maar ook weer een glimlach op het gezicht toveren. Sinds 2009 deelde hij al zo’n 25 000 rozen uit in alle kleuren van de regenboog, als symbool voor onze diverse maatschappij.

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
146 167

Start project
2017

Inhoud project
Lepra- en tbc-bestrijding

Patiënten behandeld in 2017
Aangezien ons project in 2017 van start ging beschikken wij nog niet over cijfers.

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten