Nicaragua: activiteiten 2017

Nicaragua: activiteiten 2017

Sinds 1990 bestrijd Damiaanactie in Nicaragua tbc. In 1995 kwam ook leishmaniasis op het programma te staan.

o Project: Tbc- en leishmaniasisbestrijding
o Vertegenwoordiger: Dr. Toon Bongaerts
o Lokale partner: Ministerie van Volksgezondheid, Prosalud (lokale ngo)
o Steunt: Nationale tbc- en leishmaniasisprogramma’s
o Uitgaven 2017: € 320.526
o Personeel onder lokaal contract: 19 (waarvan 1 expat)
o Start project: 1990

Medische hulp

o Door een alomvattende aanpak (medisch, economisch, psychosociaal) bereikte Damiaanactie in Nicaragua het afgelopen jaar een beter genezingspercentage bij personen die in (extreme) armoede leven.

Care after cure

o Door een geïntegreerde aanpak slaagden we erin de kwaliteit van het leven van honderden patiënten die in (extreme) armoede leven te verbeteren door de vicieuze cirkel (armoede - ziekte - nog meer armoede) te doorbreken.

Actieve opsporing

o Onder meer dankzij actieve opsporing bracht Damiaanactie in Nicaragua bijna de helft van alle tbc-patiënten in het land aan het licht. In cijfers: Damiaanactie detecteerde 1001 van de 2403 tbc-patiënten.

Informeren en sensibiliseren

o 8 genezen personen waren het afgelopen jaar aan het werk in Nicaragua om de bevolking te informeren en sensibiliseren.

Hoe maakt Damiaanactie het verschil in Nicaragua?

o Door een integrale zorg te bieden aan patiënten en niet enkel op de medische aspecten te focussen.

Patiëntencijfers

o Bereik: tbc: 2.827.928
Leishmaniasis: 704.779

o Opgespoorde en behandelde patiënten: Tbc: 1001
Leishmaniasis: 3948

o Patiënten die extra steun ontvingen: tbc: 36
Leishmaniasis: 55

o Patiënten met multiresistente tbc die hun behandeling in 2017 startten: 467

Doelstellingen voor 2018

o Bijdragen tot een verbetering van de levenskwaliteit van patiënten door middel van een genezing van meer dan 85% van alle personen die getroffen zijn door tbc.
o Maar ook door de verbetering van de sociaal-economische situatie van personen die in (extreme) armoede leven.
o Bijdragen aan de beheersing van leishmaniasis en de complicaties die daarbij komen kijken door middel van een tijdige opsporing van 100% van de personen met suggestieve laesies, en het genezen van 90% van alle leishmaniasispatiënten in de 13 meest endemische gemeenten van het land.

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
320 526

Start project
1990

Inhoud project
Oorspronkelijk: lepra
Vandaag: leishmaniasis (sinds 1995) en tbc (sinds 2004)

Behandeld in 2017
1001 tbc-patiënten
3948 leishmaniasispatiënten

Nazorg en steun in 2017
36 tbc-patiënten
55 leishmaniasispatiënten

Nieuwe behandelingen voor multiresistente tbc in 2017
467 patiënten

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten