Nigeria: activiteiten 2017

Nigeria: activiteiten 2017

Nigeria is een uitgestrekt land, 30 keer groter dan België. Inwonersaantal: 186 miljoen. Nigeria bekleedt een derde plaats in Afrika wat betreft de incidentie van lepra. Ieder jaar raken 1400 mensen er besmet. De WHO schat dat 400.000 mensen jaarlijks tbc oplopen in Nigeria. 160.000 van hen halen het niet.

o Project: tbc-bestrijding
o Vertegenwoordiger: Dr. Osman El Tayeb
o Lokale partner: Ministerie van Volksgezondheid
o Steunt: Nationaal Lepra- en Tuberculoseprogramma (NTBCLP)
o Uitgaven 2017: € 644.138
o Personeel onder lokaal contract: 34 (waarvan 1 expat)
o Start project: 1991

Medische hulp

Damiaanactie doet aan reconstructieve chirurgie bij mensen die complicaties hebben van lepra in Nigeria

Damiaanactie zorgt ervoor dat leprapatiënten met complicaties gratis reconstructieve chirurgie krijgen. Het afgelopen jaar was er 1 chirurg aan het werk bij Damien Foundation Nigeria, dr. Amole.

Meer info over Nigeria?

Informeren en sensibiliseren

o Damiaanactie sensibiliseert de bevolking voor de gevaren van lepra aan de hand van minicampagnes

Care after cure

o Personen genezen van tbc maar met weinig middelen kregen van Damiaanactie nutritionele steun en ander materiaal.

o Onze teams voorzagen speciale lepraschoenen aan leprapatiënten. Zo zijn hun gevoelloze voeten beschermd.

o Eén patiënt die zijn been moest laten amputeren kreeg een prothese.

o 89 kinderen van leprapatiënten kregen schoolmateriaal van Damiaanactie bij de aanvang van het schooljaar.

o Damiaanactie gaf ook financiële steun aan leprapatiënten zodat zij hun kinderen naar school konden sturen.

o Enkele leprapatiënten kregen een opleiding zodat zij na hun genezing weer voor zichzelf en hun familie konden zorgen.

Technische en financiële steun

o Damiaanactie renoveerde een gezondheidscentrum voor de behandeling van MDR-TB in de staat Kwara

o In een lepragemeenschap in Ondo werd een nieuw gezondheidscentrum voor lepra in gebruik genomen

o Damiaanactie richtte het eerste centrum in het land voor de behandeling van ultraresistente tbc (XDR-TB) op

o Onze teams richtten ook het eerste en enige centrum voor de reconstructieve behandeling van lepra op. Dit is een ultramodern centrum met alle voorzieningen

Opleidingen

Damiaanactie strijdt tegen lepra en tuberculose in Nigeria

o Vertegenwoordigers van Damiaanactie Nigeria trokken naar Bangladesh waar ze training kregen over de 9 maanden behandeling voor MDR-TB van hun collega's in Bangladesh.

Uitdagingen

o Het blijft een uitdaging voor Damiaanactie om voldoende steun te krijgen van de overheid in Nigeria

Hoe maakt Damiaanactie het verschil in Nigeria?

Damiaanactie strijdt tegen lepra en tuberculose in Nigeria

o Door de kwaliteit, standaard en perfectie van alle uitgevoerde activiteiten

o Door de versterking van het systeem voor de opvolging van MDR-TB

o Door de steun die de organisatie geeft aan het beheer van patiënten met MDR-TB (zowel medisch als sociaal-economisch)

o Door infectiecontrole door te voeren in alle tbc-centra beheerd door Damiaanactie

o Door materiaal te voorzien voor referentielaboratoria voor tbc, maar ook voor alle microscopiecentra

o Door artsen en ander verzorgend personeel op te leiden op alle vlakken

o Door voor de medische en fysieke rehabilitatie van leprapatiënten te zorgen, maar ook door aan reconstructieve chirurgie en wondverzorging te doen, door protheses uit te delen, ...

o Door voor de sociaal-economische re-integratie van leprapatiënten te zorgen

Patiëntencijfers

o Bereik: 61.171.062
o Opgespoorde en behandelde patiënten: Tbc: 29.287
Lepra: 299
o Patiënten die extra steun ontvingen: Tbc: 370
Lepra: 1206
o Patiënten met MDR-TB die hun behandeling startten in 2017: 370

Doelstellingen 2018

o Het verbeteren van de infrastructuur en de toegang tot kwalitatieve zorg promoten in interventiezones van Damiaanactie
o Het verbeteren van tbc-management
o Het steunen van overheidsprogramma's en organisaties in gemeenschappen
o Het versterken van het gezondheidssysteem
o Meer kwalitatieve diensten bieden aan personen met lepra

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
644 138

Start project
1991

Inhoud project
lepra en tbc

Behandeld in 2017
29.287 tbc-patiënten
299 leprapatiënten

Nazorg en steun in 2017
370 tbc-patiënten
1206 leprapatiënten

Nieuwe behandelingen voor multiresistente tbc in 2017
370 patiënten

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten