Rwanda: activiteiten 2017

Rwanda: activiteiten 2017

o Project: Lepra- en tbc-bestrijding
o Vertegenwoordiger: Jean-Paul Zawadi
o Lokale partner: Ministerie van Volksgezondheid, Instituut ter Preventie en Controle van Hiv/Aids en andere Ziektes (IHDPC), Rwanda Biomedical Center (RBC)
o Steunt: Divisie voor Tuberculose en Andere Besmettelijke Ademhalingsziektes (TB & ORD)
o Uitgaven 2017: € 84.380
o Personeel onder lokaal contract: 3
o Start project: 1964

Medische hulp

o 10 families kregen nutritionele steun in de vorm van voedselpakketten

Informeren en sensibiliseren

o Op de Rwandese televisie werd 1 programma uitgezonden over de symptomen en de behandeling van lepra
o 3 radioprogramma's werden uitgezonden op 3 verschillende radiostations over de symptomen en behandeling van lepra

Actieve opsporing

o Damiaanactie voerde 8 actieve opsporingscampagnes uit voor lepra. Zij werden telkens vooraf gegaan door sensibiliseringsacties over de symptomen van lepra in kerken en door communautaire gezondheidsmedewerkers.

o Meer dan 95% van de leprapatiënten wordt door Damiaanactie opgespoord tijdens actieve opsporingscampagnes

Care after cure

o 74 leprapatiënten kregen vaseline en chloramine om hen te helpen zelf hun wonden te verzorgen
o 47 patiënten kregen lepraschoenen
o 401 leprapatiënten en hun familieleden werden aangesloten bij een mutualiteit
o 1 leprapatiënt en zijn vrouw kregen een paar krukken nadat ze beiden hun been verloren

Opleiding

o 31 medewerkers van gezondheidscentra kregen een opleiding over actieve opsporing

Patiëntencijfers

o Bereik: 12.322.920
o Opgespoorde en behandelde patiënten: lepra: 26
o Patiënten die extra steun ontvingen: lepra: 564

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
84 380

Start project
1964

Inhoud project
Oorspronkelijk: lepra
Sinds 1989: lepra en tbc

Behandeld in 2017
26 leprapatiënten

Nazorg en steun in 2017
564 leprapatiënten

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten