Senegal

Senegal

Kom meer te weten over de activiteiten van Damiaanactie in Senegal in 2017

Damiaanactie steunt sinds 2017 de nationale lepra- en tbc-programma’s in Senegal. Een land dat veel tbc-patiënten telt en sinds 2012 ook het aantal leprapatiënten ziet stijgen …

Senegal, land van “teranga” (gastvrijheid)

Het eerste beeld dat in ons opkomt wanneer we aan Senegal denken is de baobab. Een boom die symbool staat voor het land. Maar ook de stranden van Saly, een toeristische hotspot in West-Afrika, doen waarschijnlijk een belletje rinkelen. Senegal is een stabiel land. Toch woonde 40% van de 15,4 miljoen inwoners nog onder de armoedegrens in 2016. Dat is veel. Neem daar bij dat de overheid slechts 8% van haar budget aan de gezondheidszorg besteedt, in plaats van de beloofde 15%, en je begrijpt dat er toch nog een serieuze knik in de kabel in de structuur van het land zit.

Lepra en tbc in Senegal

Senegal telt 14 regio’s. Maar het is in Dakar, Diourbel, Kaolack en Thiès dat onze hulp het meest nodig is. In 2016 werden in Dakar en Thiès alleen meer dan 60% van alle multiresistente tuberculose (MDR-TB)patiënten opgespoord. Dat was ‘maar’ 48% in 2014. Het is ook in deze 2 regio’s dat het hoogste aantal tbc-patiënten wordt opgespoord, zo’n 6000 per jaar.

Senegal telt een hoog aantal tbc-patiënten: 140 per 100.000 inwoners. Om maar een vergelijking te maken: in België is die incidentie 9,3 per 100.000 inwoners. De WHO schat dat Senegal 20.000 tbc-patiënten telt. Voor de start van ons project werd 66% van hen opgespoord. Een cijfer dat wij graag zouden verbeteren.

Voor lepra blijft de kwaliteit van de opname van patiënten een zorg. In 2014 maakte slechts 59% van de patiënten met multibacillaire lepra (besmettelijk) de behandeling af. Een erg laag. Maak je wel je behandeling af, genees je en vermijd je de kans op letsels en blijvende invaliditeit. Van de 332 nieuwe patiënten is 10% nog kind. Dit wijst op een actieve transmissie.

Ons doel in Senegal

De toegang tot de gezondheidszorg voor iedereen: dat is ons einddoel. Om dat te bereiken hebben we 2 strategieën: een vroegtijdige opsporing van patiënten en een kwaliteitsvolle zorg.

Vroegtijdige opsporing van patiënten
Daarom moet eerst en vooral het personeel opgeleid worden, zodat zij de symptomen van beide ziektes zo snel en goed mogelijk herkennen. Voor tbc raden we aan sputumstalen van patiënten waarvan vermoed wordt dat ze aan multiresistente tbc (MDR-TB) lijden naar laboratoria te sturen voor verder onderzoek. De GeneXpert, een moleculaire test, spoort in 90 minuten MDR-TB op. Klassieke tests doen hier van 6-8 weken over in Senegal. Voor lepra gaan we zo veel mogelijk in de nauwe omgeving van de patiënt op zoek naar nieuwe patiënten. Maar ook naar personen die dicht samenwonen met de leprapatiënt. Hem of haar geven we een preventieve behandeling.

Kwaliteit van de zorg verbeteren
Wij garanderen een goede zorg van lepra- en (multiresistente) tuberculosepatiënten. Wat hierbij erg belangrijk is, is opleiding van medisch personeel. Dit doen we niet alleen tijdens officiële opleidingsdagen, maar ook gewoon on-the-job. We bewaken ook de kwaliteit van de geneesmiddelen, en zetten ons in om de kwaliteit van de opvolging en evaluatie van patiënten te versterken.

Het correct bewaren van medicijnen
Er werd een opleiding gegeven over het correct stockeren en registreren van geneesmiddelen voor tbc. Waarom? Als medicijnen niet juist bewaard worden vermindert hun werking. Een patiënt opsporen en diagnosticeren is 1 ding, maar als je geen doeltreffende medicijnen hebt is een genezing nog ver zoek.

Mentaliteitsverandering
Een ambitieus maar noodzakelijk doel. Anno 2018 worden lepra en tbc-patiënten nog steeds gediscrimineerd. Daarom willen wij een sociale beweging rond lepra opzetten. Wij werken samen met ILEP om andere lepra-organisaties te steunen. Met kleine stapjes hopen wij zo dat de discriminatie rond lepra uit de wereld zal verdwijnen. In december 2017 voerden we met radiospots een sensibiliseringscampagne voor tbc.

Operationeel wetenschappelijk onderzoek
Momenteel bestuderen we de doeltreffendheid van een actieve opsporingsstrategie waarbij we nauwe contacten van nieuwe leprapatiënten een preventieve behandeling geven. Deze studie vindt plaats in Peycouck (in de regio Thiès).

Hoe ziet onze steun in Senegal eruit?

Technische steun
o Organiseren van en deelnemen aan opleidingen
o Het verlenen van raad, kennis en steun aan nationale programma’s
o Helpen opstellen van protocols, tools, epidemiologische rapporten en technische gidsen
o Identificeren en opstarten van operationeel onderzoek

Financiële steun
o Terugbetaling van transport voor MDR-TB- en leprapatiënten (van en naar centra)
o Terugbetaling van ziekenhuiskosten
o Budget vrijmaken om patiënten op te sporen die van de radar verdwenen zijn
o Financiële hulp bij de kosten van opleidingen en supervisie
o Sociale steun aan de meest arme patiënten
o Technische steun aan nationale programma's

Logistieke steun
o Aankoop van medicijnen voor lepracomplicaties
o Aankoop van medicijnen voor MDR-TB

Solidair partnerschap

We werken in Senegal voor lepra samen met partners van ILEP (de Internationale Federatie van Anti-Lepra Organisaties). Meer specifiek met de DAHW (Duitse organisatie voor de strijd tegen tbc en lepra), de Stichting Raoul Follereau en de Orde Van Malta. Met welk doel werken wij samen? Samen kunnen we het niveau van de sociaal-economische en technische projecten versterken. Maar we werken ook samen voor de preventie van handicaps ten gevolge van lepra en voor de decentralisatie van leprachirurgie in Senegal.

Voor tbc werken we samen met onze partners: The Union, het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen (ITG) en het netwerk WARN-TB (West-Afrikaans regionaal netwerk voor tbc).

Dit project in cijfers

Uitgaven: 
171 816

Start project
2017

Inhoud project
tbc en lepra

Aangezien ons project in Senegal in 2017 van start ging beschikken wij nog niet over de laatste patiëntencijfers

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten