Hoe Damiaanactie in uw testament opnemen?

Hoe Damiaanactie in uw testament opnemen?

Uw testament bevat uw laatste wensen en bepaalt wat er later, na uw overlijden, met uw bezittingen gebeurt. De opmaak ervan is niet zo moeilijk als u op voorhand goed uw eigendommen in kaart brengt. Vraag onze gratis brochure aan voor een overzichtelijk stappenplan.

Gebruik deze gerust als voorbereiding voor uw bezoek aan de notaris en neem het mee op uw afspraak. Zo hebt u alle informatie bij de hand om uw testament op te maken.

Veelgestelde vragen

Verminderde successierechten

Erkende vzw’s, zoals Damiaanactie, genieten een verminderd tarief voor successierechten: ze betalen slechts 8,5% in Vlaanderen; 12,5% in Brussel en 7% in Wallonië. U mag er dus zeker van zijn dat uw erfenis maximaal gebruikt wordt.

Eigenhandig, notarieel of internationaal testament

Een testament is een steeds herroepbaar document waarin u bepaalt hoe uw vermogen na uw overlijden wordt verdeeld. U bepaalt hierin wie wat krijgt na uw overlijden.

  • Eigenhandig:

dit soort testament is perfect geldig voor zover u het zelf met de hand schreef en er een datum en handtekening op staat.

  • Notarieel:

wilt u Damiaanactie in uw testament opnemen, opteert u best voor een notarieel testament. Hierbij dicteert de erflater zijn testament aan de notaris die er een akte van maakt. Zo bent u tenminste zeker dat alles correct geformuleerd is. Er bestaat zo ook geen risico dat uw testament verloren gaat.

  • Internationaal:

dit soort document wordt meestal gebruikt door mensen die in het buitenland wonen. Het moet niet door de erflater zelf geschreven zijn, maar wel ondertekend.

Verschillende soorten legaten

Een legaat is een bedrag of een goed dat u via uw testament legateert (nalaat) aan een welbepaalde persoon of een goed doel. U bent de testator, uw erfgenamen zijn de legatarissen.

U kunt 3 soorten legaten laten opnemen in uw testament:

1. Het algemeen legaat:
U legateert uw geheel vermogen aan (een) welbepaald(e) persoon of personen, of aan een goed doel, zoals Damiaanactie.
2. Het bijzonder legaat:
Bij dit legaat schenkt u een welbepaald goed of een welbepaalde categorie goederen aan een welbepaalde persoon of personen of aan een goed doel, zoals Damiaanactie. Bijvoorbeeld: een huis, een schilderij of een juweel.
3. Het legaat ten algemene titel:
Een legaat waarbij u een deel van uw vermogen - bijvoorbeeld alle roerende of onroerende goederen of een evenredig deel van de roerende of onroerende goederen - legateert aan een welbepaalde persoon of personen of aan een goed doel, zoals Damiaanactie.

Duolegaat en omgekeerd duolegaat

Duolegaat
Het duolegaat is een bijzondere combinatieformule, interessant voor personen zonder rechtstreekse erfgenamen (kinderen, kleinkinderen of ouders) die wensen na te laten aan een goed doel en tegelijk hun verre erfgenamen (neven, nichten, vrienden, …) willen bevoordelen.

U kent een legaat toe aan één of meerdere personen (neven, nichten, vriend, …), vrij van successierechten, en tegelijk kent u een tweede legaat toe aan een goed doel, met de last voor deze om alle successierechten te betalen.
Het goede doel betaalt op haar eigen erfdeel het voordeeltarief voor vzw’s (8,5% in Vlaanderen, 12,5% in Brussel en 7% in Wallonië) en daarnaast ook de successierechten op het gedeelte voorbehouden voor de erfgenamen, tegen de hogere tarieven die voor hen gelden. Zo ontvangen deze erfgenamen een netto erfenis.

Opgelet: Duolegaten zijn maatwerk. Er dient een voldoende ruim legaat te worden toegekend aan het goede doel, zodat deze alle successierechten kan betalen en er zelf ook nog een substantieel netto deel aan overhoudt. Raadpleeg daarom steeds uw notaris, of vraag vooraf raad aan onze juriste voor een simulatie.

Voorbeeld: Vlaanderen en Brussel

Omgekeerd duolegaat

Damiaanactie is voorstander van een omgekeerd duolegaat, waarbij het goede doel niet de algemene legataris wordt. Een naaste zal aangeduid worden als legataris en is verantwoordelijk voor allerlei emotionele zaken zoals het leegmaken van de inboedel, de zorg voor de huisdieren, en de regeling van de begrafenis. De ervaring leert dat familie of vrienden van de overledene dit liever zelf in handen nemen als laatste afscheid.

Wat zegt de wet over nalaten en erven?

Als u geen maatregelen genomen heeft voor uw nalatenschap, bepaalt de wet hoe uw vermogen verdeeld wordt. Wie wat erft hangt af van verschillende factoren. Wilt u zelf bepalen hoe uw erfenis verdeeld wordt, is dit mogelijk via een testament. Pas op: er zijn wettelijke bepalingen, zoals de reserve.

De reserve
De reserve is het deel van de nalatenschap dat de wet voorbehouden heeft voor de reservataire erfgenamen. Deze kan men niet onterven. Wie zijn dit?
- de afstammelingen (kinderen of kleinkinderen)
- de langstlevende echtgenoot
- de ascendenten (ouders, grootouders of overgrootouders)

Kinderen?
Uw reservataire erfgenamen hebben altijd recht op hun voorbehouden deel van de erfenis. Toch is er een beschikbaar deel waarvoor u vrij kunt beslissen aan wie u het nalaat. Hoe groot dit beschikbaar deel is, hangt af van het aantal kinderen dat u hebt.
- 1 kind: de helft van uw nalatenschap is voorbehouden voor uw kind. De andere helft kunt u nalaten aan wie u zelf kiest.
- 2 kinderen: het voorbehouden deel voor uw kinderen is twee derde van uw nalatenschap.
- 3 kinderen of meer: het reservataire deel voor uw kinderen is drie vierde van uw nalatenschap.

Getrouwd?
Ook uw echtgeno(o)t(e) is een reservataire erfgenaam. Wat de langstlevende echtgeno(o)t(e) ontvangt is afhankelijk van of u getrouwd bent volgens het wettelijk stelsel of via een huwelijkscontract.
- wettelijk stelsel: uw echtgeno(o)t(e) zal het volledige nalatenschap in vruchtgebruik krijgen, of het vruchtgebruik op de gezinswoning en de huisraad.
- huwelijkscontract: deze regeling kan hiervan afwijken afhankelijk van de voorwaarden die in het contract zijn opgenomen.

Meer info

Wij bezorgen u met veel plezier onze informatiebrochure ‘Het kleinste wordt groot als je het met liefde doet. Treed in de voetsporen van Damiaan door Damiaanactie op te nemen in uw testament’. Of bestel onze technische brochure ‘Nalaten bij testament aan Damiaanactie. Wat? Waarom? Hoe? Beknopte leidraad met nuttige informatie, praktische tips en voorbeelddocumenten’.

Beide brochures zijn gratis, vrijblijvend en worden in alle discretie aan u bezorgd.

Neem vrijblijvend contact op met Helena Schalenbourg, verantwoordelijke bedrijfsfondsenwerving en legaten, indien u meer informatie wenst of voor de gratis brochure:
Bel: 02 422 59 34
0470 10 10 50
E-mail: Helena.Schalenbourg [at] damiaanactie.be

Wilt u Damiaanactie opnemen in uw testament hebt u volgende gegevens nodig:
Damiaanactie vzw, Leopold II-laan 263, 1081 Brussel
Ondernemingsnummer: 0406.694.670

Wil je iets kwijt over dit artikel of heb je een vraag?

Laat het ons weten